FOTOGALERIE

 • Setkání seniorů v pastoračním centru
  Setkání seniorů v pastoračním centru V neděli 11. 2. jsme uspořádali v pastoračním centru setkání seniorů. Pozvání přijal Jan Preclík, který hostům představil své vlastnoručně vyrobené varhany a následně na ně také zahrál. Jan Preclík si společně s Adélou Hlaváčkovou připravili hudební doprovod k lidovým písním a zahráli na akordeon a housle, čímž vytvořili velmi… Read more: Setkání seniorů v pastoračním centru
 • Dětské roráty
  Dětské roráty V sobotu 9. 12. 2023 se v kostele sv. Václava ráno v 7 hod. sešly děti, které si s ostatními farníky přivstaly na dětské roráty. Děti měly s sebou lucerničky, které nesly v průvodu na začátku mše svaté. Po rorátech děti s maminkami ve farní klubovně vyráběly vánoční ozdoby a věnovaly je na… Read more: Dětské roráty
 • Církevní silvestr pro děti
  Církevní silvestr pro děti V sobotu 2. 12. 2023 jsme pro děti uspořádali církevní silvestr, abychom se rozloučili s uplynulým liturgickým rokem a před nadcházejícím adventním ztišením se spolu pobavili. Hlavním bodem programu setkání bylo, pod vedením Karla Petra, vyrábění adventních věnců. Společně jsme poté navštívili naši farnici, které jsme věneček darovali a písní jí… Read more: Církevní silvestr pro děti
 • Farní turistický výlet
  Turistický výlet O podzimních prázdninách, ve čtvrtek 26. 10. 2023, jsme uspořádali pro děti turistický výlet. Po 9 hodině jsme se z Dobrušky vydali na autobusovou zastávku Dobruška, Doly a odtud nás autobus zavezl do Deštného v Orlických horách, kde nám P. Jan Barborka otevřel poutní kapli Blahoslavené Panny Marie a seznámil nás s příběhem… Read more: Farní turistický výlet
 • Farní den
  Farní den Dne 28. 9. 2023  jsme uspořádali farní den, setkání věřících z celé naší široké farnosti, které se konalo v prostorách pastoračního centra v Dobrušce. Farní den začal mší svatou v kostele sv. Václava, kterou celebroval P. Ondřej Kunc z Častolovic.  Farní den u příležitosti svátku sv. Václava je již stálou tradicí a je… Read more: Farní den
 • Svatováclavský farní ples
  Svatováclavský farní ples Dne 30. 9. 2023 jsme uspořádali v Hostinci Skalka v Podbřezí již 6. ročník tradičního farního plesu.
 • Farní pouť do Kláštera Želiv – národní kulturní památka
  Farní pouť do Kláštera Želiv V sobotu 23. 9. 2023 P. Emil Hoffmann uspořádal farní pouť do Želivského kláštera, na místo s 900letou premonstrátskou historii. Návštěvu této národní kulturní památky jsme započali bohoslužbou v kostele Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Po mši svaté… Read more: Farní pouť do Kláštera Želiv – národní kulturní památka
 • Skupina voBohu v Rokoli
  Hudební skupina voBohu v Rokoli Dne 10. 9. 2023 hudební skupina voBohu, která působí při kostele sv. Václava v Dobrušce,  doprovázela mši svatou na Rokolské pouti. 
 • Jubilea kněžství P. Augustína Slaninky a P. Emila Hoffmanna
  Kněžská jubilea P. Augustína Slaninky a P. Emila Hoffmanna Ve středu 14. 6. 2023 P. Augustín Slaninka a P. Emil Hoffmann společně poděkovali Bohu slavením mše svaté v kostele sv. Václava za dar jubilea jejich kněžství: P. Augustín Slaninka oslavil 45 let a P. Emil Hoffmann 20 let. Popřát a poděkovat kněžím za jejich službu… Read more: Jubilea kněžství P. Augustína Slaninky a P. Emila Hoffmanna
 • PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se starají o kostely v našem děkanství
  Poděkování V úterý 13. 6. 2023  uspořádali kněží  ve spolupráci s farními kuchařkami v pastoračním centru posezení s večeří, kávou a zákuskem jako poděkování za celoroční starost a práci v kostelích v našich farnostech.
Přesunout se na začátek