Month: Březen 2024

Svatá sobota

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako […]

Křížová cesta na Velký pátek

Na Velký pátek 29. března se lidi z našich farností zúčastnili pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Dřízna u Přepych. Jednotlivá zastavení se modlili muži a kříž nesli chlapci. Přízeň počasí se odrazila i na hojné účasti věřících. Převažovaly rodiny s dětmi. Někteří poutníci přijeli na kolech, jiní pěšky. Modlili jsme se za Boží […]

Farní informace na Květnou neděli – 24. 3. 2024.

Květná neděle – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Postní zpovídání probíhá podle rozpisu. V Dobrušce v tuto neděli 24. 3. od 16:00 do 19:00 hod. 2. Rozpis slavení bohoslužeb během Velikonočního třídenní naleznete ve vývěsce. 3. Prosíme o pomoc při stavění Božího hrobu v úterý 26. 3. od 15:30. 4. Ve středu […]

Farní příměstský tábor

Zájemci o farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA, se mohou začít nahlašovat na email aktivity.farnost@seznam.cz. Po přihlášení jim budou zaslány veškeré dokumenty a informace. Cena tábora na jedno dítě činí 1000,- Kč. Termín podání přihlášky je do 30. 4. 2024. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak […]

Křížová cesta u Studánky

V sobotu 16. března se skupinka dvaceti členů našich farností zúčastnila pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Studánka u Chábor. Navzdory nepřízni počasí se farníci nenechali odradit a o to s větším nasazením se snažili procítit „Via dolorosa“ a alespoň tak se duchovně připojit k trpícímu Kristu.

Pochod pro život

I letos se v Praze uskuteční pochod pro život a to 6. 4. Kdo byste chtěl jet společně s jinými farníky, přihlaste se prosím panu Michalovi Novotnému, t. č.: 774 557 726.  Plakát zde:   pochod-pro-zivot-2024

Farní informace na 5. neděli postní – 17. 3. 2024.

5. neděle postní – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste přispěli 20 119 Kč. Ve středu 20. 3. se křížovou cestu bude modlit farnost a v pátek 22. 3. mládež. Příští týden proběhne postní zpovídání v našich kostelích podle rozpisu ve vývěsce. V Dobrušce v neděli 3. od 16:00 […]

Přesunout se na začátek