Month: Říjen 2023

Farní den

Farní den Dne 28. 9. 2023  jsme uspořádali farní den, setkání věřících z celé naší široké farnosti, které se konalo v prostorách pastoračního centra v Dobrušce. Farní den začal mší svatou v kostele sv. Václava, kterou celebroval P. Ondřej Kunc z Častolovic.  Farní den u příležitosti svátku sv. Václava je již stálou tradicí a je […]

Farní informace na 29. neděli v mezidobí – 22. 10. 2023

Farní ohlášky na 29. neděli v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Dnes slavíme misijní neděli. Koná se i celodiecézní sbírka na papežská misijní díla. Zároveň si můžete zakoupit výrobek, který je vzadu na stolku a dobrovolnou sumu vhodit do pokladničky, která je k tomu určena. Výtěžek bude použit na misijní aktivity […]

Farní pouť do Kláštera Želiv – národní kulturní památka

Farní pouť do Kláštera Želiv V sobotu 23. 9. 2023 P. Emil Hoffmann uspořádal farní pouť do Želivského kláštera, na místo s 900letou premonstrátskou historii. Návštěvu této národní kulturní památky jsme započali bohoslužbou v kostele Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Po mši svaté […]

Farní informace na 28. neděli v mezidobí – 15. 10. 2023

Farní ohlášky na 28. neděli v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Misijní neděle se letos slaví 22. 10. Prosíme farnice, jestli by napekly nějaké koláčky, perníčky, nebo něco podobného a zabalené je pak přinesly v danou neděli do kostela k prodeji. Výtěžek bude použit na misijní aktivity v Hondurasu. Zároveň se […]

Přesunout se na začátek