Farní duchovní obnova

Farní duchovní obnova

Postní období je časem přehodnocování a změn v osobním i duchovním životě. V Dobrušce jsme k tomuto účelu využili jedno sobotní dopoledne. 9 března se konala postní duchovní obnova našich farností. Začali jsme mši svatou v Děkanském kostele v 9:00 h. a po ní jsme se přesunuli do prostoru Pastoračního centra. 
Kazatelem a přednášejícím byl P. Prokop Brož, biskupský vikář pro pastoraci a školství. Ve svých zamyšleních nás povzbudil k uvažování nad vírou z pohledu času, který věnujeme duchovním aktivitám. Mimo jiné poukázal na potřebu vytvářet osobní dějiny spásy, které tvoří jednotlivé příběhy a události všedního života. 

V závěru setkání byl prostor pro otázky a diskusi a nechyběl ani čas na neformální setkání a rozhovory během přestávek při malém občerstvení.
Přesunout se na začátek