Month: Květen 2023

První svaté přijímání

Od 22. 3. 2023 se pravidelně jednou týdně ve farní klubovně scházelo devět dětí z naší farnosti na přípravě k prvnímu svatému přijímání.  Velký dík patří P. Emilovi Hoffmannovi za jeho vedení příprav. Zveme farníky na slavnostní první přijmutí eucharistie těchto dětí.   

Noc kostelů – 2. 6. 2023

V rámci akce „Noc kostelů 2023“ bude v pátek 2. 6. 2023 ve farním kostele sv. Václava koncert ZUŠ od 19:00 hod. Od 20:30 budou pak chvály hudební skupiny Gedeon z Valašských Klobouk. Všichni jste srdečně zváni. Kostel Sv. Ducha bude otevřený k návštěvě od 16:00 do 18:00 hod. V sobotu 3. 6. dopoledne bude […]

Pozdrav od Matěje Pinkase

Pozdrav farníkům od Matěje Pinkase V neděli 21. 5. 2023 zástupci naší farnosti navštívili v Náchodě jáhna Matěje Pinkase, který v Dobrušce vykonával dlouhodobou praxi.  Matěj velmi pozdravuje všechny farníky a od 1. 8. 2023 bude působit v Poděbradech.

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové – 20. 5. 2023

Diecézní setkání dětí V sobotu 20. 5. 2023 jsme se, ve složení tři maminky a deset dětí, vydaly z Opočna n. O. vlakovou dopravou do Hradce Králové na Diecézní setkání dětí. Cesta do Hradce Králové byla poněkud náročnější, neboť vlaky byly plné cestujících a my měly s sebou dva kočárky. Zvládly jsme přestup v Týništi […]

Farní informace na Seslání Ducha Svatého – 27. 5. 2023

Farní ohlášky na Seslání Ducha Svatého Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 22 448 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli 28. 5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Děkujeme za pomoc při úklidu Božího hrobu. 3. Tuto neděli 28. […]

Farní informace na 7. neděli velikonoční – 21. 5. 2023

Farní ohlášky na 7. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na pronásledované křesťany jste společně přispěli sumou 27 758 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 21. 5. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. Příští neděli 28. 5. bude celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Zveme vás […]

Farní informace na 6. neděli velikonoční – 14. 5. 2023

Farní ohlášky na 6. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Tuto neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli 21. 5. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. 2. Zveme vás na mši svatou do Dřízen v neděli 14. 5. v 14:30. Celebruje: P. Tomáš Hoffmann. 3. Zveme […]

Farní informace na 5. neděli velikonoční – 7. 5. 2023

Farní ohlášky na 5. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste přispěli sumou 17 164 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. 2. Centrum pro rodinu vás zve na již tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi v […]

Farní informace na 4. neděli velikonoční – 30. 4. 2023

Farní ohlášky na 4. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 19 884 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 30. 4. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 2. Tuto neděli 30. 4. se koná poslední kavárna. Znovu pak […]

Přesunout se na začátek