Month: Červen 2024

Modlitba na začátek prázdnin

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, […]

Farní informace na 12. neděli v mezidobí – 23. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Dnešní neděli 23. 6. je sbírka na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha. 2. U příležitosti 20. výročí úmrtí Mons. Václava Javůrka, faráře opočenského a kapitulního vikáře královehradecké diecéze, vás zveme na vzpomínkovou mši svatou, která bude sloužena dne 28. 6. v děkanském kostele v Opočně v […]

Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 16. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Tuto neděli 16. 6. se koná celodiecézní sbírka na charitu. Příští neděli 23. 6. bude sbírka na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha. 2. Zveme mládež na poslední vikariátní setkání v školním roce do Rychnova nad Kněžnou příští pátek 21. 6. Bližší informace jsou na plakátě ve […]

Blahořečení Jána Havlíka

V sobotu 31. 8. 2024 se uskuteční farní pouť na slavnost blahořečení Jána Havlíka v Šaštíně na Slovensku. Přihlašovat se na tuto pouť můžete v sakristiích našich kostelů. Orientační cena poutního zájezdu bude cca 400 Kč. Stravu na celý den si každý poutník bude zajišťovat ve vlastní režii.  Těšíme se na Vás, abychom takto mohli […]

Noc kostelů 2024

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity. Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i […]

Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Milé sestry a milí bratři,  blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací. […]

Přesunout se na začátek