Month: Únor 2023

Farní příměstský tábor

Na letní prázdniny připravujeme pro děti farní příměstský tábor, který se bude konat v týdnu 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kdo by měl zájem, kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Bližší informace budou upřesněny. Nahlašování na mail: Marcela.Balcarova@seznam.cz

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova V sobotu 25. 2. 2023 proběhla postní duchovní obnova s otcem Eliášem Pasekou, OFM z Moravské Třebové. Duchovní obnova započala mší svatou v kostele sv. Václava v Dobrušce a poté pokračovala v pastoračním centru. Během celé duchovní obnovy měli farníci příležitost přijmout svátost smíření. Děkujeme všem zúčastněným, kteří vytvořili pěknou duchovní atmosféru […]

Farní informace na 7. neděli v mezidobí – 19. 2. 2023

Farní informace na 7. neděli v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Tuto neděli 19. 2. je celodiecézní sbírka na „Svatopetrský haléř“. Příští neděli 26. 2. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. 2. Na závěr týdne manželství je v dnešní neděli 19. 2. možnost obnovy manželských slibů při všech mších svatých. […]

Setkání seniorů v pastoračním centru

Setkání seniorů v pastoračním centru V neděli 12. 2. 2023 jsme uspořádali v pastoračním centru setkání seniorů. Pan farář Branko Štefún nám na úvod přečetl Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných – 11. 2. 2023. Poté se rozproudila volná zábava a příjemné povídání u výborného pohoštění za přítomnosti všech kněží z naší farnosti.

Farní informace na 6. neděli v mezidobí – 12. 2. 2023

Farní informace na 6. neděli v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Příští neděli 19. 2. bude celodiecézní sbírka na „Svatopetrský haléř“. 2. Srdečně zveme seniory na společné setkání tuto neděli 12. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce. 3. V rámci Národního týdne manželství bude večeře pro nahlášené manžele v pivovarské […]

Přesunout se na začátek