Month: Květen 2024

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ze spisů svatého Tomáše Akvinského, kněze  Protože nám jednorozený Syn Boží chtěl dát účast na svém božství, přijal naši přirozenost; stal se člověkem, aby člověka zbožštil. A nejen to: On všechno, co si z našeho vzal, plně vynaložil na naši spásu; své tělo nabídl Bohu Otci v oběť smíření na oltáři kříže a svou krev […]

Měsíc květen, měsíc Panny Marie

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Panno panen, oroduj za nás. Matko […]

Farní informace na slavnost Seslání Ducha Svatého – 19. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Tuto neděli 19. 5. je sbírka na elektroinstalaci, osvětlení a výmalbu kostela Svatého Ducha. Příští neděli 26. 5. bude celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych i tuto neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného […]

Farní informace na 7. neděli velikonoční – 12. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Do sbírky na pronásledované křesťany jste společně přispěli sumou 23207 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli bude sbírka na elektroinstalaci, osvětlení a výmalbu kostela Svatého Ducha. 2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych i tuto neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného […]

Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025

Na cestě k Jubileu 2025 si papež František přeje, aby letošní rok 2024 byl dobou věnovanou modlitbě, a vyzývá celou církev k velkému nasazení v rámci přípravy na otevření Svaté brány. Slavení Svatého roku, které má svůj původ v nejstarší židovské tradici jubilea (yobel) jako času odpuštění a smíření, představuje již od roku 1300 zvláštní […]

Poutní bohoslužby v Dříznech

POUTNÍ BOHOSLUŽBY DŘÍZNA U PŘEPYCHNEDĚLE – 14.30 HOD května 2024 celebruje P. Ján Jakubovič, CM května 2024 celebruje P. Jan Paseka května 2024 celebruje P. Jiří Pilz května 2024 celebruje P. Zdeněk Novák srpna 2024 celebruje P. Dominik Pavol, CM října 2024  celebruje P. Jan Bystrý Před každou mší svatou modlitba posvátného růžence a příležitost […]

Farní informace na 5. neděli velikonoční – 28. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste společně přispěli sumou 22 832 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 5. 5. bude celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. 2. Příští týden je první pátek v měsíci. Budeme zpovídat zhruba půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu bude mše svatá […]

Přesunout se na začátek