FOTOGALERIE

Jubilea kněžství P. Augustína Slaninky a P. Emila Hoffmanna

Kněžská jubilea P. Augustína Slaninky a P. Emila Hoffmanna Ve středu 14. 6. 2023 P. Augustín Slaninka a P. Emil Hoffmann společně poděkovali Bohu slavením mše svaté v kostele sv. Václava za dar jubilea jejich kněžství: P. Augustín Slaninka oslavil 45 let a P. Emil Hoffmann 20 let. Popřát a poděkovat kněžím za jejich službu […]

LAUDATO SI – setkání dětí z Bílého Újezdu

LAUDATO SI – setkání dětí při kostele v Bílém Újezdu V sobotu 10. 6. 2023 se sešlo 20 dětí v pastoračním centru v Dobrušce, aby společně prožily den inspirovaný druhou encyklikou papeže Františka Laudato si -Tobě buď chvála, která má podtitul „O péči o společný domov“. Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat […]

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové – 20. 5. 2023

Diecézní setkání dětí V sobotu 20. 5. 2023 jsme se, ve složení tři maminky a deset dětí, vydaly z Opočna n. O. vlakovou dopravou do Hradce Králové na Diecézní setkání dětí. Cesta do Hradce Králové byla poněkud náročnější, neboť vlaky byly plné cestujících a my měly s sebou dva kočárky. Zvládly jsme přestup v Týništi […]

Pochod pro život – 15. 4. 2023

Jaký byl Pochod pro život z pohledu účastníka této akce V sobotu 15. 4. 2023 se naše skupina 10 dospělých a 20 dětí sešla v 7:30 hod. na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí, abychom se společně vydali zvláštním vlakem, vypraveným pro tuto akci, do Prahy na Pochod pro život. V blízkosti Hlavního nádraží pro […]

Farní bruslení na zimním stadionu v Opočně

Farní bruslení na zimním stadionu v Opočně V neděli 5. 3. 2023 jsme pro velký zájem opět po třech týdnech uspořádali, ve spolupráci se sportovním klubem SK Skalka, farní bruslení na zimním stadionu v Opočně.  Je velmi zajímavé, že mezi sportem a křesťanstvím (duchovním životem) můžeme najít spoustu podobností. Příkladem může být pravidelnost. Jestliže chci být […]

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova V sobotu 25. 2. 2023 proběhla postní duchovní obnova s otcem Eliášem Pasekou, OFM z Moravské Třebové. Duchovní obnova započala mší svatou v kostele sv. Václava v Dobrušce a poté pokračovala v pastoračním centru. Během celé duchovní obnovy měli farníci příležitost přijmout svátost smíření. Děkujeme všem zúčastněným, kteří vytvořili pěknou duchovní atmosféru […]

Setkání seniorů v pastoračním centru

Setkání seniorů v pastoračním centru V neděli 12. 2. 2023 jsme uspořádali v pastoračním centru setkání seniorů. Pan farář Branko Štefún nám na úvod přečetl Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných – 11. 2. 2023. Poté se rozproudila volná zábava a příjemné povídání u výborného pohoštění za přítomnosti všech kněží z naší farnosti.

Koláčky pro Honduras

Koláčky pro misionáře v Hondurasu Dne 23. října 2022 jsme u příležitosti Světového dne misií – Misijní neděle uspořádali ve všech kostelích v naší farnosti, společně se sbírkou na Papežské misijní dílo, prodej koláčků na podporu misií v Hondurasu – Sangrelaya, kde působí Misijní společnosti Vincenta de Paul, kterou zde v současné době zastupuje P. […]

Přesunout se na začátek