Farní informace na Seslání Ducha Svatého – 27. 5. 2023

Farní ohlášky na Seslání Ducha Svatého Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 22 448 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli 28. 5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Děkujeme za pomoc při úklidu Božího hrobu. 3. Tuto neděli 28. […]

Farní informace na 7. neděli velikonoční – 21. 5. 2023

Farní ohlášky na 7. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na pronásledované křesťany jste společně přispěli sumou 27 758 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 21. 5. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. Příští neděli 28. 5. bude celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Zveme vás […]

Farní informace na 6. neděli velikonoční – 14. 5. 2023

Farní ohlášky na 6. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Tuto neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli 21. 5. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. 2. Zveme vás na mši svatou do Dřízen v neděli 14. 5. v 14:30. Celebruje: P. Tomáš Hoffmann. 3. Zveme […]

Farní informace na 5. neděli velikonoční – 7. 5. 2023

Farní ohlášky na 5. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste přispěli sumou 17 164 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. 2. Centrum pro rodinu vás zve na již tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi v […]

Farní informace na 4. neděli velikonoční – 30. 4. 2023

Farní ohlášky na 4. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 19 884 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 30. 4. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 2. Tuto neděli 30. 4. se koná poslední kavárna. Znovu pak […]

Farní informace na 3. neděli velikonoční – 23. 4. 2023

Farní ohlášky na 3. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Tuto neděli 23. 4. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. 2. Od pondělí 24. 4. začíná týden modliteb za duchovní povolání. Příští neděli 30. 4. bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 3. Zveme na koncert talentovaného nevidomého […]

Farní informace na 2. neděli velikonoční – Božího milosrdenství – 16. 4. 2023

Farní informace na 2. neděli velikonoční Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Do sbírky na Svatou zemi jste přispěli spolu ve všech farnostech sumou 16916,- Kč. Děkujeme všem dárcům! 2. Příští neděli 23. 4. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. 3. V termínu 22. – 23. 4. 2023 se v pastoračním […]

Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9. 4. 2023

Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. V neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté žehnat velikonoční jídla. 2. Děkujeme všem, kdo jste pomohli při stavění Božího hrobu. A zároveň všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a průběhu slavení Velikonočního třídenní. 3. Na velikonoční […]

Farní informace na 5. neděli postní – 26. 3. 2023

Farní informace na 5. neděli postní Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 22 665 Kč. Všem štědrým dárcům upřímně děkujeme. 2. V těchto dnech uběhne již rok od chvíle, kdy jsme ubytovali uprchlíky z válkou postižené Ukrajiny v Přepychách a Běstvinách. […]

Přesunout se na začátek