Křížová cesta na Velký pátek

Na Velký pátek 29. března se lidi z našich farností zúčastnili pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Dřízna u Přepych. Jednotlivá zastavení se modlili muži a kříž nesli chlapci. Přízeň počasí se odrazila i na hojné účasti věřících. Převažovaly rodiny s dětmi. Někteří poutníci přijeli na kolech, jiní pěšky. Modlili jsme se za Boží požehnání pro naše farnosti a doufáme, že i příští rok budeme pokračovat v této krásné duchovní aktivitě.

Přesunout se na začátek