Month: Duben 2020

Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka

Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka Drazí naši farníci, ve farních ohláškách  jsem napsal, že dáme Vám příležitost na individuální zpověď, avšak pokud byste měli problém přijít,  nebo měli odůvodněný strach a báli se přijít do kostela na individuální zpověď, (dnes jsem telefonoval s mým spolužákem Jurkom Rendešom, který je v karanténě  […]

Podklady pro nedělní liturgii Slova

Podklady pro nedělní liturgii Slova Drazí bratři a sestry,  v příloze připojuji podklady pro  nedělní  liturgii Slova, kterou můžete slavit společně v rodině.  Můžete být kreativní a můžete přidat zpěvy, scénky, básně,  apod.  My budeme na Vás a  na Vaše úmysly  myslet při nedělní koncelebrované mši svaté v 8.00 h ve  farní kapli.  – viz zde P. Augustin Slaninka, CM s komunitou spolubratří vincentínů. https://www.youtube.com/watch?v=ag97W7zU-Vg

Film o opuštění

Vytvoření společenství přes masmédia Tento krátký dojímavý film o opuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  P. Augustin Slaninka, CM https://www.youtube.com/watch?v=ag97W7zU-Vg

Vytvoření společenství přes masmédia

Vytvoření společenství přes masmédia Milí farníci, drazí přátelé,připojuji informace z biskupství a povzbuzení svatým otcem Františkem – viz zde.Chceme vytvořit společenství skrze masmedia. Kdo z Vás chce, může napsat krátké osobní svědectví Jak prožívám tuto dobu ztišení?, Jak se nám daří prožívat rodinnou liturgii v domácnosti?, případně další zkušenosti, se kterými se chcete podělit.  Můžete poslat i video ze své domácí liturgie. Budeme takto přes […]

Neděle bez Bohoslužeb

Neděle bez Bohoslužeb Milí bratři a sestry, dovolte mi, abych se k Vám přihovořil v této bolestné situaci. Za 42 let svého knězského púsobení jsem ještě nezažil takovou situaci – neděle bez bohoslužeb. Jsme s Vámi duchovně spojení, modlíme se za Vás. Všechny mše, které jste si s námi dohodli a jsou v kalendáři zapsané, sloužíme na Vaše úmysly ve farní kapli. Poslali […]

Přesunout se na začátek