Month: Červen 2022

Přihlášky k náboženství pro rok 2022/2023

Milí rodiče, dáváme vám k dispozici přihlášku na vyučování náboženství, aby jste mohli využít svého výsostného práva zabezpečit vašim dětem výuku ve víře. Jelikož není samozřejmostí, že dítě pokračuje v náboženské výchově i po přijetí prvního svatého přijímání, prosíme vás, abyste děti povzbudili a přihlásili je. Přihlášku si můžete vyzvednout v kostele nebo stáhnout z našich […]

Duchovní obnova dětí 28.5.2022

Duchovní obnova dětí Dne 28. 5. 2022 proběhla v pastoračním centrum duchovní obnova pro děti na téma Duch Svatý. Účastnilo se 16 dětí od předškoláků po sedmou třídu. Po úvodním přivítání jsme se rozdělili na dvě skupinky podle věku dětí a probírali zvolené témátko. Po společné svačince jsme se vydali ke kapličce Panny Marie v […]

Přesunout se na začátek