AKTUALITY

 • Turistický výlet o jarních prázdninách
  Turistický výlet o jarních prázdninách O jarních prázdninách dne 7. 3. 2024 jsme se s dětmi z farnosti vydali na turistický výlet.🚶‍♀️🚶‍♂️ Ráno jsme nejprve autobusem dojeli do Nového Města nad Metují a odtud jsme šli po červené značce zpět do Dobrušky. Trasa vedla podél Janovského potoka k přehradní hrázi Zákraví, dále přes Ohnišov a Valské Doly ke kostelu sv. Ducha… Read more: Turistický výlet o jarních prázdninách
 • Velikonoční rytmické zpívání při mši svaté – kapela Bannda
  Plakát zde: Velikonoce 2024
 • Svatá sobota
  Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty,… Read more: Svatá sobota
 • Křížová cesta na Velký pátek
  Na Velký pátek 29. března se lidi z našich farností zúčastnili pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Dřízna u Přepych. Jednotlivá zastavení se modlili muži a kříž nesli chlapci. Přízeň počasí se odrazila i na hojné účasti věřících. Převažovaly rodiny s dětmi. Někteří poutníci přijeli na kolech, jiní pěšky. Modlili jsme se za Boží požehnání pro naše farnosti a doufáme,… Read more: Křížová cesta na Velký pátek
 • Požehnané Velikonoce
  Milí farníci, přejeme Vám požehnané Velikonoce 2024.
 • Farní příměstský tábor
  Zájemci o farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA, se mohou začít nahlašovat na email aktivity.farnost@seznam.cz. Po přihlášení jim budou zaslány veškeré dokumenty a informace. Cena tábora na jedno dítě činí 1000,- Kč. Termín podání přihlášky je do 30. 4. 2024. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak na programu tábora. Kontaktní osobou pro… Read more: Farní příměstský tábor
 • Velikonoce v Dobrušce
  Pořádek bohoslužeb v Děkanském kostele sv. Václava v Dobrušce během Velikonoc 2024.  
 • Slavnost sv. Josefa
  19. březen je dnem slavnosti sv. Jozefa, snoubence Panny Marie a patrona celé Církve. Sv. Josefe, chraň naše farnosti!
 • Křížová cesta u Studánky
  V sobotu 16. března se skupinka dvaceti členů našich farností zúčastnila pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Studánka u Chábor. Navzdory nepřízni počasí se farníci nenechali odradit a o to s větším nasazením se snažili procítit „Via dolorosa“ a alespoň tak se duchovně připojit k trpícímu Kristu.
 • Pochod pro život
  I letos se v Praze uskuteční pochod pro život a to 6. 4. Kdo byste chtěl jet společně s jinými farníky, přihlaste se prosím panu Michalovi Novotnému, t. č.: 774 557 726.  Plakát zde:   pochod-pro-zivot-2024
Přesunout se na začátek