AKTUALITY

 • Modlitba na začátek prázdnin
  Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se… Read more: Modlitba na začátek prázdnin
 • Večerní pěší pouť z Opočna do Dobrušky
 • Červen, měsíc Najsvětějšího srdce Ježíšova
 • Blahořečení Jána Havlíka
  V sobotu 31. 8. 2024 se uskuteční farní pouť na slavnost blahořečení Jána Havlíka v Šaštíně na Slovensku. Přihlašovat se na tuto pouť můžete v sakristiích našich kostelů. Orientační cena poutního zájezdu bude cca 400 Kč. Stravu na celý den si každý poutník bude zajišťovat ve vlastní režii.  Těšíme se na Vás, abychom takto mohli společně vytvořit krásné společenství i mimo… Read more: Blahořečení Jána Havlíka
 • Noc kostelů 2024
  Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity. Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i svědomí. Pěkně srdce tepe v biblických příbězích,… Read more: Noc kostelů 2024
 • Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu
  Milé sestry a milí bratři,  blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací. Pán Ježíš o svých následovnících říká,… Read more: Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu
 • TĚLA A KRVE PÁNĚ
  Ze spisů svatého Tomáše Akvinského, kněze  Protože nám jednorozený Syn Boží chtěl dát účast na svém božství, přijal naši přirozenost; stal se člověkem, aby člověka zbožštil. A nejen to: On všechno, co si z našeho vzal, plně vynaložil na naši spásu; své tělo nabídl Bohu Otci v oběť smíření na oltáři kříže a svou krev vycedil jako naše výkupné a jako… Read more: TĚLA A KRVE PÁNĚ
 • Měsíc květen, měsíc Panny Marie
  Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Panno panen, oroduj za nás. Matko Kristova, oroduj za nás. Matko církve,… Read more: Měsíc květen, měsíc Panny Marie
 • Obnovme Kostel Ducha svatého
  Pomozte obnovit Kostel Ducha svatého v Dobrušce. 
 • Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025
  Na cestě k Jubileu 2025 si papež František přeje, aby letošní rok 2024 byl dobou věnovanou modlitbě, a vyzývá celou církev k velkému nasazení v rámci přípravy na otevření Svaté brány. Slavení Svatého roku, které má svůj původ v nejstarší židovské tradici jubilea (yobel) jako času odpuštění a smíření, představuje již od roku 1300 zvláštní příležitost k rozjímání o velkém daru… Read more: Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025
Přesunout se na začátek