Pozdrav od Matěje Pinkase

Pozdrav farníkům od Matěje Pinkase

V neděli 21. 5. 2023 zástupci naší farnosti navštívili v Náchodě jáhna Matěje Pinkase, který v Dobrušce vykonával dlouhodobou praxi. 

Matěj velmi pozdravuje všechny farníky a od 1. 8. 2023 bude působit v Poděbradech.

Přesunout se na začátek