Farní informace na 6. neděli velikonoční – 14. 5. 2023

Farní ohlášky na 6. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Tuto neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli 21. 5. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Zveme vás na mši svatou do Dřízen v neděli 14. 5. v 14:30. Celebruje: P. Tomáš Hoffmann.

3. Zveme mládež na vikariátní setkání mládeže do Dobrušky v pátek 19. 5. Začneme mší svatou v 17:00 v kostele sv. Václava. Prosíme ochotné farnice, které by chtěly a mohly připravit něco malého sladkého nebo slaného k občerstvení pro mládež po mši svaté, ať to přinesou do pastoračního centra v čase od 16:00 do 16:30. Děkujeme již předem!

4. Zveme vás na mši svatou v sobotu 20. 5. do Uhřínova v 16:30. Přede mší plánujeme udělat pěší pouť formou „Cesty světla“ ze Solnice s možností připojení se v Skuhrově na Debřecích. Vycházet se bude od farní budovy v Solnici ve 13:00.

5. Farnost Dobruška se nově stará také o hrob kněze P. Slavíka, který si vyžaduje celkovou opravu. Budeme vás proto prosit o pomoc při financování tohoto díla.

6. Do pozornosti dáváme, že do 20. 5. je možné přihlásit děti na farní příměstský tábor. Bližší informace jsou uvedeny na plakátě a webových stránkách farnosti.

7. Matěj Pinkas, který zde působil na praxi a aktuálně vykonává jáhenskou službu v Náchodě, zve farníky příští neděli 21. 5. 2023 na návštěvu do Náchoda. Kdo by měl o setkání zájem, ať se přihlásí na email naší farnosti: aktivity.farnost@seznam.cz. Zájemcům budou následně po přihlášení sděleny podrobné informace.

Často se o Duchu Svatém hovoří jako o tom, kdo dává světlo, tedy moudrost, radu, rozum, poznání, sílu. Člověk však k tomu, aby viděl, nepotřebuje pouze světlo; aby mohl pracovat, jenom sílu. Aby mohl žít, potřebuje také útěchu. Lidské srdce je neklidné, často se cítí osamocené a ohrožené v tomto vesmíru; doléhá na něj únava, děsí ho budoucnost, přátelé ho zrazují. Kdo bude jeho útěchou, která mu opětovně dodá odvahu, důvěru a naději? Duch Svatý je tím „božským utěšitelem“, jak ho vzývá liturgie o Letnicích; zůstane s námi až do paruzie a bude nás těšit. Zůstane „s námi“. Nebude nás utěšovat odněkud zvnějšku nebo zdaleka, ale bude stát při nás, mluvit k nám zevnitř, jako náš „něžný přítel duše“.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek