Author : Admin

Farní informace na 2. neděli postní – 25. 2. 2024.

2. neděle postní Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Tuto neděli 25. 2. je celodiecézní sbírka „Svatopetrský haléř“. 2. Během postní doby se v Dobrušce ve středu a pátek od 17:30 modlíme pobožnost křížové cesty. Ve středu 28. 2. se bude modlit Schönstatt a v pátek 1. 3. farníci. 3. Jako součást duchovní […]

Setkání seniorů v pastoračním centru

Setkání seniorů v pastoračním centru V neděli 11. 2. jsme uspořádali v pastoračním centru setkání seniorů. Pozvání přijal Jan Preclík, který hostům představil své vlastnoručně vyrobené varhany a následně na ně také zahrál. Jan Preclík si společně s Adélou Hlaváčkovou připravili hudební doprovod k lidovým písním a zahráli na akordeon a housle, čímž vytvořili velmi […]

Farní informace na 1. neděli postní – 18. 2. 2024.

1. neděle postní Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. V rámci Národního týdne manželství si manželé budou moci obnovit své manželské sliby při mších svatých tuto neděli 18. 2. 2. Během postní doby se v Dobrušce ve středu a pátek od 17:30 modlíme pobožnost křížové cesty. Ve středu 21. 2. se budou modlit […]

Farní informace na 6. neděli v mezidobí – 11. 2. 2024.

6. neděle v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Srdečně zveme seniory na společné setkání v tuto neděli 11. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce, které obohatí hraním Jan Preclík. 2. V úterý 13. 2. se v rámci Národního týdne manželství uskuteční v 18:00 ve sklepní restauraci Rampušák společná večeře nahlášených […]

Farní informace na 5. neděli v mezidobí – 4. 2. 2024

5. neděle v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1.Děkujeme všem, kteří přišli pomoct při úklidu betléma a vánočních stromků. 2. Tuto neděli 4. 2. při mši svaté v 8:00 v kostele sv. Václava se uskuteční slavnostní vyhlášení konání lidových misií ve farnosti Dobruška za účasti direktora lidových misií P. Jána Jakuboviče, CM. […]

Farní informace na 4. neděli v mezidobí – 28. 1. 2024

4. neděle v mezidobí Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Do sbírky na biblický apoštolát jste společně přispěli sumou 16 424 Kč. Všem dárcům děkujeme! 2. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do sbírky pro nemocného Davídka. Ve sbírce se vybrala nádherná částka: v kostele v Dobrušce 17 203 Kč, v Přepychách […]

Přesunout se na začátek