Author : Admin

Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 16. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Tuto neděli 16. 6. se koná celodiecézní sbírka na charitu. Příští neděli 23. 6. bude sbírka na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha. 2. Zveme mládež na poslední vikariátní setkání v školním roce do Rychnova nad Kněžnou příští pátek 21. 6. Bližší informace jsou na plakátě ve […]

Blahořečení Jána Havlíka

V sobotu 31. 8. 2024 se uskuteční farní pouť na slavnost blahořečení Jána Havlíka v Šaštíně na Slovensku. Přihlašovat se na tuto pouť můžete v sakristiích našich kostelů. Orientační cena poutního zájezdu bude cca 400 Kč. Stravu na celý den si každý poutník bude zajišťovat ve vlastní režii.  Těšíme se na Vás, abychom takto mohli […]

Noc kostelů 2024

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity. Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i […]

Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Milé sestry a milí bratři,  blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací. […]

Farní informace na slavnost Nejsvětější Trojice – 26. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Do sbírky na elektroinstalaci a osvětlení kostela Svatého Ducha jste společně přispěli sumou 14 609 Kč. Mimo to Bohu známí dárci darovali 7 000 Kč a 50 000 Kč. Děkujeme všem dárcům! Tuto neděli 26. 5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 2. Zveme vás […]

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ze spisů svatého Tomáše Akvinského, kněze  Protože nám jednorozený Syn Boží chtěl dát účast na svém božství, přijal naši přirozenost; stal se člověkem, aby člověka zbožštil. A nejen to: On všechno, co si z našeho vzal, plně vynaložil na naši spásu; své tělo nabídl Bohu Otci v oběť smíření na oltáři kříže a svou krev […]

Měsíc květen, měsíc Panny Marie

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás. Svatá Panno panen, oroduj za nás. Matko […]

Přesunout se na začátek