Farní informace na 4. neděli velikonoční – 30. 4. 2023

Farní ohlášky na 4. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 19 884 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 30. 4. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

2. Tuto neděli 30. 4. se koná poslední kavárna. Znovu pak začneme po sv. Václavu.

3. Chceme vás informovat, že od 1. 5. budou mše svaté bývat opět jenom v kostele.

4. V měsíci květen vás zveme do Dřízen na poutní mši svatou každou neděli v 14:30.

5. Během celého května se budeme po mši svaté modlívat loretánská litanie.

6. Ve středu 3. 5. se v PC v 19:00 uskuteční zasedání farní pastorační rady Dobrušky.

7. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu bude v Dobrušce mše svatá i ráno v 7:30.

8. Centrum pro rodinu vás zve na již tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi v Šedivinách 7. 5. v 15:00, kdy bude v kapli sv. Josefa mše svatá s požehnáním rodin.

9. Zveme vás na poutní mši svatou na Studánku v pondělí 8. 5. v 15:00. Kdo by chtěl jet na kole, tak se v případě hezkého počasí pojede od fary v Dobrušce v 14:00.

10. Adopce na dálku DKCH HK – Děkujeme všem duchovním, farníkům či celým farnostem, které na dálku podporují vzdělávání chudých dětí. Máme obrovskou radost, že jsme díky štědrosti dárců za dobu trvání projektu pomohli již téměř 7000 dětem. Další děti a rodiny v nouzi získaly lepší vzdělání, kvalifikaci, příspěvek na léčbu nebo střechu nad hlavou zásluhou našich doprovodných projektů. Ing. Anna Maclová, ředitelka

11. Zveme na Diecézní setkání dětí do Hradce Králové, které se uskuteční dne 20. 5. 2023 s názvem: Poznej svého kamaráda v nebi, aneb všichni jsme pozvaní ke svatosti. Pro děti jsou připraveny zajímavé workshopy v Novém Adalbertinu. Setkání bude zakončeno bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Plánujeme jet společně vlakem z Opočna v 8 hod. s předpokládaným návratem v 15:30 hod. Kdo by chtěl pomoci s organizací, je vítán. Nahlašování bude probíhat do 30. dubna paní Marcele Volfové.

12. Do pozornosti dáváme, že je stále možné přihlásit děti na farní příměstský tábor. Bližší informace jsou uvedeny na plakátě a webových stránkách farnosti.

Ježíš je dobrý Pastýř, který „dává za ovce svůj život“ (Jan 10,11), je také cesta, která člověka přivádí k Otci (srov. Jan 14,6), a tato cesta se pro nás, pro jeho ovce, stává dveřmi. On je zároveň prostředníkem spásy, ba spásou samotnou. Cesta, tedy styl, jakým Ježíš vedl svůj život, se stala stezkou, po níž máme kráčet my, jeho učedníci, pokud chceme dospět k plnosti spásy.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek