Farní informace na 7. neděli velikonoční – 21. 5. 2023

Farní ohlášky na 7. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na pronásledované křesťany jste společně přispěli sumou 27 758 Kč. Děkujeme všem dárcům. Tuto neděli 21. 5. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce. Příští neděli 28. 5. bude celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

2. Zveme vás na mši svatou do Dřízen v neděli 21. 5. v 14:30. Celebruje: P. Jan Paseka, generální vikář.

3. Prosíme o pomoc při úklidu Božího hrobu ve čtvrtek 25. 5. v 16:00.

4. Zveme vás na mši svatou v sobotu 27. 5. do Domašína u Dobrušky v 15:00.

5. Příští neděli 28. 5. na slavnost Seslání Ducha Svatého vás zveme na poutní mši svatou do kostela Svatého Ducha v Dobrušce v 11:00. Po mši svaté bude malé agapé. Kdo by prosím mohl, ať přinese na jednom talířku něco k občerstvení. Děkujeme. Pití bude zabezpečeno. Z toho důvodu mše svatá ráno v 8:00 v kostele sv. Václava nebude. Před slavností je potřeba uklidit kostel Svatého Ducha. Uklízení bude v pátek 26. 5. od 9:00 hod. Kdo můžete, rezervujte si prosím čas a přijďte pomoct. Úklidové prostředky zajistíme, svoje oblíbené si přineste.

6. Příští neděli 28. 5. bude v Bílém Újezdě v 8:00 slavena slavnost prvního svatého přijímání. Pamatujme, prosíme, ve svých modlitbách i na tyto děti.

7. Příští neděli 28. 5. se v 15:00 budeme modlit ve Valu na návsi za obyvatele této vesnice.

8. V příštím týdnu bude probíhat jarní úklid na chalupě v Mastech. Ochotní pomocníci se prosím nahlaste Lídě Matouškové na tel. čísle: 731823957. Děkujeme.

9. Matěj Pinkas, který zde působil na praxi a aktuálně vykonává jáhenskou službu v Náchodě, zve farníky tuto neděli 21. 5. 2023 na návštěvu do Náchoda. Kdo by měl o setkání zájem, ať se přihlásí na email naší farnosti: aktivity.farnost@seznam.cz. Zájemcům budou následně po přihlášení sděleny podrobné informace.

10. Přepychy: Příští čtvrtek 25. 5. bude zasedání pastorační rady na faře v Přepychách v 19:00.

Pane, ty dobře víš, jak často neodpovídají mé ideály a silná slova tomu, co skutečně konám. Proto se i za mě modlíš ke svému Otci a zveš mě, abych také já „setrvával v modlitbách“ spolu s ostatními tvými učedníky. Chceš, aby se můj život stal oslavou Boží, a já dobře vím, že to může způsobit jedině tvá milost. Vím, že ti příliš velkou slávu nedělám, ale nemám dost síly pozvat tě do svého života, kde chce místo „jediného pravého Boha“ vládnout mé malé, nabubřelé „já“ a spolu s ním celá řada falešných, nepravých bůžků. Tuším, co mě svazuje a co se tvému působení v mém srdci nejvíce vzpírá. A právě to ti chci v této chvíli nabídnout a odevzdat. Pane, buď mým Pánem a Spasitelem a ty sám proměň celý můj život v jednu velkou oslavu svého jména!

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek