První svaté přijímání

Od 22. 3. 2023 se pravidelně jednou týdně ve farní klubovně scházelo devět dětí z naší farnosti na přípravě k prvnímu svatému přijímání.  Velký dík patří P. Emilovi Hoffmannovi za jeho vedení příprav.

Zveme farníky na slavnostní první přijmutí eucharistie těchto dětí. 

 

Přesunout se na začátek