Farní informace na 5. neděli velikonoční – 7. 5. 2023

Farní ohlášky na 5. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste přispěli sumou 17 164 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 14. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany.

2. Centrum pro rodinu vás zve na již tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi v Šedivinách 7. 5. v 15:00, kdy bude v kapli sv. Josefa mše svatá s požehnáním rodin.

3. Zveme vás na poutní mši svatou na Studánku v pondělí 8. 5. v 15:00. Kdo by chtěl jet na kole, tak se v případě hezkého počasí pojede od fary v Dobrušce v 14:00.

4. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 13. 5. v 16:30. A pak další sobotu 20. 5. vás zveme na mši svatou do Uhřínova v 16:30. Přede mší plánujeme udělat pěší pouť formou „Cesty světla“ ze Solnice s možností připojení se v Skuhrově. Detaily pak upřesníme.

5. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen každou neděli v 14:30.

6. Farnost Dobruška se nově stará také o hrob kněze P. Slavíka, který si vyžaduje celkovou opravu. Budeme vás proto prosit o pomoc při financování tohoto díla.

7. Do pozornosti dáváme, že do 20. 5. je možné přihlásit děti na farní příměstský tábor. Bližší informace jsou uvedeny na plakátě a webových stránkách farnosti.

Věřit neznamená pouze rozumově chápat, ale odevzdat se Bohu, přijmout jej, složit v něj svou důvěru, setkat se s Pánem a brát ho jako toho, kdo vede naše životní cesty a má v rukou všechny události našeho života. Dokud neuděláme tuto zkušenost odevzdání se tomu, s nímž jsme už od okamžiku svého křtu spojeni, nemůžeme říci, že známe Ježíše a skrze něho Otce. K tomu, abychom to dokázali, jsme však obdrželi Ducha svatého. On nás uschopňuje kráčet po Božích cestách s jistotou, že všechno, co koná, vede k našemu dobru.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek