Farní informace na Seslání Ducha Svatého – 27. 5. 2023

Farní ohlášky na Seslání Ducha Svatého

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Do sbírky na energie farní budovy v Dobrušce jste společně přispěli sumou 22 448 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli 28. 5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

2. Děkujeme za pomoc při úklidu Božího hrobu.

3. Tuto neděli 28. 5. na slavnost Seslání Ducha Svatého vás zveme na poutní mši svatou do kostela Svatého Ducha v Dobrušce v 11:00. Po mši svaté bude malé agapé. Kdo by prosím mohl, ať přinese na jednom talířku něco k občerstvení. Děkujeme. Pití bude zabezpečeno. Z toho důvodu mše svatá ráno v 8:00 v kostele sv. Václava nebude.

4. Zveme vás na mši svatou do Dřízen v neděli 28. 5. v 14:30. Celebruje P. Filip Foltán.

5. Tuto neděli 28. 5. se v 15:00 budeme modlit ve Valu na návsi za obyvatele této vesnice.

6. Zveme vás na liturgii slova s meditací na téma „Pastýř“ ve čtvrtek 1. 6. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce.

7. V rámci akce „Noc kostelů 2023“ bude v pátek 2. 6. ve farním kostele sv. Václava koncert ZUŠ od 19:00 hod. Od 20:30 budou pak chvály hudební skupiny Gedeon z Valašských Klobouk. Všichni jste srdečně zváni. Kostel Sv. Ducha bude otevřený k návštěvě od 16:00 do 18:00 hod. V sobotu 3. 6. dopoledne bude v Přepychách otevřený kostel sv. Prokopa.

8. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny přede mší svatou. Na první sobotu v měsíci 3. 6. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

9. Zveme ty, kdo se starají o kostely v našich farnostech na společné posezení do pastoračního centra v Dobrušce v úterý 13. 6. v 18:00 hod.

V nesmiřitelném soupeření rozpoutaném po Ježíšově smrti mezi tímto světem a jeho učedníky bude stát Duch Svatý po jejich boku jako živá památka na Krista (srov. Jan 14,25). Duch Svatý bude obhájcem, svědkem a soudcem ve sporu mezi Ježíšem a světem. Proces se světem skončí Ježíšovým vítězstvím díky přítomnosti Ducha Svatého v církvi. Kdy a kde nastane toto vítězství? – Právě nyní, uvnitř nás samotných! To, že jsme zde, abychom naslouchali Ježíšovu slovu a vyznávali svou víru v něho, je důsledkem Kristova vítězství nad světem v nás; On zvítězil nad voláním a důvody světa, které nás přemlouvaly, abychom nevěřili, abychom nesázeli svou krátkou existenci na něho, ale spíše se obrátili k jiným, bezprostřednějším a jistějším cílům. Bitva a proces ještě nejsou ukončeny, ale vnitřní svědectví Ducha nám říká, že svět ztrácí svou sílu v této kauze, v níž byl obviněn Ježíš, a dává nám odvahu zůstat po jehoboku i na kříži.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek