Farní informace na 27. neděli v mezidobí – 8. 10. 2023

Farní ohlášky na 27. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Zveme vás na další setkání „Hovorů o víře“ v pátek 13. 10. v 19:00 do pastoračního centra v Dobrušce na téma „Svědomí“.

2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen tuto neděli 8. 10. v 14:30.

3. Zveme vás na poslední mši svatou v tomto roce do Uhřínova v sobotu 14. 10. v 16:30.

4. Stále je možné si zakoupit v sakristii diecézní stolní kalendář na rok 2024 v ceně 89 Kč.

5. Putovní výstava Paměti národa s názvem Pětiletka běsů, zachycující pět nejtěžších let působení komunismu v Československu, je až do 22. října ke zhlédnutí v centru Dobrušky. Přibližuje šestnáct životních příběhů během období největších politických procesů, tedy mezi lety 1948 a 1953. „Výstava ukazuje, co vše dokáže „TOTALITA“ a jak nespravedlivý dokázal být lidmi vytvořený komunistický „systém“. Mějme historii stále na paměti, abychom neopakovali chyby minulosti.“ (Ladislav Horčička)

Jestlipak také dnes nepřesazuje Bůh svou vinici k jiným národům, ochotným ji přijmout, jako jsou například země „třetího světa“? Není u nás, křesťanských národů Západu, pozorovatelné tiché odmítnutí Syna? Boží slovo se dnes skutečně ukazuje jako ostrý meč, pronikající do nás a vedoucí nás k zaujetí stanoviska; staví nás do situace, v níž musíme udělat rozhodnutí. Čím chceme být? Ratolestí spojenou s Kristem, s jeho slovem, s jeho svátostmi, která roste (je ve stavu obrácení), anebo neplodnou ratolestí, na níž roste jenom listí; tedy pouze „křesťany prázdných slov“, ale ne skutků?

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek