Farní informace na 26. neděli v mezidobí – 1. 10. 2023

Farní ohlášky na 26. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na hrob P. Slavíka jste společně přispěli sumou 27 074 Kč. Mimo to osobní dárci přispěli či už hotově nebo na účet sumou 75 000 Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům! Vaše dary pokryli celou opravu hrobu v sumě téměř 100 000 Kč. Fotografie opraveného hrobu i celkové náklady si můžete shlédnout vzadu na stolku.

2. Děkujeme ještě jednou všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy a průběhu svatováclavské poutě, farního dne a farního plesu.

3. Zveme vás na další setkání „Hovorů o víře“ v pátek 6. 10. v 19:00 do pastoračního centra v Dobrušce na téma „Svátosti“ a jejich význam pro náš život.

4. Příští týden máme první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mšemi svatými. Na první sobotu 7. 10. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

5. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen příští neděli 8. 10. v 14:30. Hlavním celebrantem bude misionář P. Ján Jakubovič, CM direktor lidových misií.

Změnit se a uvěřit znamená především neživit v sobě předsudek, že jsme spravedliví, správní, svatí. Nesmíme se považovat za spravedlivé ani tehdy, dodržujeme-li Zákon tak, že si o sobě můžeme myslet, že nejsme jako druzí, kteří ho nedodržují. Vědomí, že jsme hříšní, nás uvádí do správného postoje na cestě k obrácení. Vědomí, že jsme spravedliví, nám znemožňuje vydat se takovou cestou. Člověka činí spravedlivým, správným a svatým pouze Bůh. Změnit se a uvěřit také znamená přiznat, že nám nepřísluší rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné, co je spravedlivé či nespravedlivé, správné a nesprávné… co je svaté a co svaté není. O tom rozhoduje Pán.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek