Farní pouť do Kláštera Želiv – národní kulturní památka

Farní pouť do Kláštera Želiv

V sobotu 23. 9. 2023 P. Emil Hoffmann uspořádal farní pouť do Želivského kláštera, na místo s 900letou premonstrátskou historii. Návštěvu této národní kulturní památky jsme započali bohoslužbou v kostele Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. Po mši svaté nás provedl prostorami kláštera samotný opat premonstrátů, P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem. Po prohlídce následoval oběd v klášterní restauraci a poté jsme se v klášterním pivovaru seznámili s místní tradiční výrobou piva s možností degustace. Děkujeme za možnost navštívit opravdu krásné místo naší země s nemalou historií.

Přesunout se na začátek