Farní informace na 29. neděli v mezidobí – 22. 10. 2023

Farní ohlášky na 29. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnes slavíme misijní neděli. Koná se i celodiecézní sbírka na papežská misijní díla. Zároveň si můžete zakoupit výrobek, který je vzadu na stolku a dobrovolnou sumu vhodit do pokladničky, která je k tomu určena. Výtěžek bude použit na misijní aktivity v Hondurasu.

2. Zveme rodiny s dětmi tuto neděli 22. 10. 2023 na již tradiční růžencovou vycházku, která začne v 13:30 na parkovišti u rozhledny na Novém Hrádku. Společně se projdeme, budeme objevovat růženec a možná najdeme i poklad. Těší se na Vás maminky z farnosti Dobruška. Kontakt pro bližší informace je na tel. 605 333 794.

3. Nabízíme mládeži i všem příznivcům turistický výlet ve čtvrtek 26. 10. Sraz je v 7:00 na zastávce Laichterova v Dobrušce. Pojedeme autobusem do Deštného v Orlických horách a poté pěšky domů (cca 14 km). Kdo by se chtěl cestou zpět odpojit od skupiny kvůli únavě, bude možné tak udělat v Dobrém. S sebou: jídlo a pití, peníze na jízdné, dobrou obuv a oblečení. Předpokládaný návrat: 12 – 13 hod. Nahlašování: Marcele Volfové nebo P. Emilovi do 25. 10. V případě deště bude výlet zrušen.

4. Papež František vyhlásil na pátek 27. 10. den postu a modliteb a mimo jiné řekl: „Bude to den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení.“

5. Zveme na posvícenskou mši svatou do kaple v Rovném příští sobotu 28. 10. v 11:00.

6. Příští neděli 29. 10. se posouvá čas o hodinu zpět.

„Prosíme, ať je učiněno vše, co je možné, aby bylo zabráněno humanitární katastrofě. Možné rozšíření konfliktu je znepokojivé, zatímco ve světě je již otevřeno tolik válečných front. Kéž utichnou zbraně a vyslyšíme chudé, lidi a děti volající po míru… Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností,“ řekl papež František.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek