Farní informace na 28. neděli v mezidobí – 15. 10. 2023

Farní ohlášky na 28. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Misijní neděle se letos slaví 22. 10. Prosíme farnice, jestli by napekly nějaké koláčky, perníčky, nebo něco podobného a zabalené je pak přinesly v danou neděli do kostela k prodeji. Výtěžek bude použit na misijní aktivity v Hondurasu. Zároveň se bude konat i celodiecézní sbírka na papežská misijní díla.

2. Zveme vás na posvícenskou mši svatou do Skuhrova tuto neděli 15. 10. v 11:00.

3. V úterý 17. 10. bude zasedání farní rady Dobrušky v 19:00 v pastoračním centru.

4. Zveme vás na společné zakončení hovorů o víře v pátek 20. 10. v 18:00 v klášterním kostele v Opočně. Společná přednáška bude o modlitbě, kterou bude mít jáhen Andrew Will Loos a na ní bude navazovat modlitba chval, kterou povedou sestry františkánky z Hoješína.

5. Zveme mládež na další Večer mladých, který se uskuteční již příští pátek 20. října 2023 v Častolovicích. Říjen je měsíc Panny Marie, proto i naše VMko bude věnované právě jí. Akce započne v 17 hod., avšak netradičně budeme začínat nejprve programem na faře a mše svatá bude až od 18 hod. v kostele sv. Víta. Více informací na plakátě.

6. Zveme na posvícenskou mši svatou do Hrošky příští sobotu 21. 10. v 16:30.

7. Zveme rodiny s dětmi na již tradiční růžencovou vycházku, která se uskuteční v neděli 22. 10. 2023 v 13:30. Těší se na Vás maminky z farnosti Dobruška. Místo, odkud vyrazíme, bude upřesněno. Kontakt pro bližší informace je na tel. 605 333 794.

8. Stále je možné si zakoupit v sakristii diecézní stolní kalendář na rok 2024 v ceně 89 Kč.

9. Putovní výstava Paměti národa s názvem Pětiletka běsů, zachycující pět nejtěžších let působení komunismu v Československu, je až do 22. října ke zhlédnutí v centru Dobrušky. Přibližuje šestnáct životních příběhů během období největších politických procesů, tedy mezi lety 1948 a 1953.

Ježíš používá apokalyptické výrazových prostředků, k nimž patří hrozivé obrazy, které nemají nahánět hrůzu, nýbrž výrazně podtrhnout požadavky kladené na toho, kdo chce vstoupit do Božího království. Požadavek je jediný: přijmout Boží milostivé obdarování. Když ho člověk nepřijme, jeho život se stává prohrou dokonce i ve jménu vznešených náboženských předpisů nebo domnělé obrany samotného Boha… Je třeba otevřít se Boží milosti, která nás stále pobízí, abychom odstraňovali všechno, co v nás překáží Boží vládě v našem srdci. Jinými slovy, je třeba přijímat nabídku od Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista: „Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo“ (Zj 21,6; srov. Iz 55,1).

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek