Farní informace na 6. neděli v mezidobí – 12. 2. 2023

Farní informace na 6. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli 19. 2. bude celodiecézní sbírka na „Svatopetrský haléř“.

2. Srdečně zveme seniory na společné setkání tuto neděli 12. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce.

3. V rámci Národního týdne manželství bude večeře pro nahlášené manžele v pivovarské sklepní restauraci v úterý 14. 2. v 18:00. Příchod je shora, vstup vedle bowlingu je možný už od 17:30. Kdo to nezná, půjdeme od kostela sv. Václava v 17:50. Kdo se hůř pohybuje, je lépe na parkoviště u bowlingu v Novoměstské ulici.

4. Na závěr týdne manželství bude příští neděli 19. 2. možnost obnovy manželských slibů při všech mších svatých.

5. Příští neděli 19. 2. zveme farníky a zejména děti na bruslení a hokej pro všechny generace na zimním stadionu v Opočně od 16:15 do 17:45. Vstup je zdarma.

6. Zveme vás na duchovní obnovu celé široké farnosti, která se uskuteční 25. 2. v Dobrušce. Začneme v 9:00 a předpokládaný konec je zhruba kolem 13:00. Obnovu povede otec Elias Paseka, OFM z Moravské Třebové.

7. Na letní prázdniny připravujeme pro děti z farnosti příměstský tábor, který se bude konat v týdnu 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kdo by měl zájem, kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Bližší informace budou upřesněny. Nahlašování na mail: marcela.balcarova@seznam.cz

Bůh zná všechno lidské konání, a ví tedy, že i v urážce se může skrývat chuť zničit druhého, že v pohledu je někdy skrytá touha zmocnit se i násilím něčeho, co nám nepatří. Bůh, který „všecko vidí“, nesouhlasí s tím, aby člověk místo budování cest ke smíření šel na bohoslužbu, protože milosrdenství je více než oběti. Tomu, kdo plní přikázání tak, jak požadoval Ježíš, je dáno chápat vůli Boží přesto, že neopustil logiku světa, která jako by převyšovala moudrost, jež je v nás a již udržuje při životě Duch. Usilujme o to, abychom mezi „ano“ vůči cestě evangelia a „ne“, vyslovenému do tváře vladařům tohoto světa, mezi životem a smrtí uměli volit bez vlažnosti, bez sklonů ke kompromisu, bez výmluv a bez vytáček.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braň

Přesunout se na začátek