Farní informace na 5. neděli v mezidobí – 5. 2. 2023

Farní informace na 5. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Děkujeme všem, kdo přišli pomoct při úklidu betlému a vánočních stromků.

2. Zveme vás na ekumenické modlitební setkání v Bystrém v Eladě v úterý 7. 2. v 17:30.

3. Zveme vás na liturgii Slova s meditací ve čtvrtek 9. 2. v 19:00 do farní kaple v Dobrušce na téma „Život“.

4. Srdečně zveme seniory na společné setkání příští neděli 12. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce.

5. V rámci Národního týdne manželství zveme manželské páry na večeři do pivovarské restaurace Rampušák v Dobrušce v úterý 14. 2. v 18:00. Prosíme, zapište se do archu vzadu v kostele a vyberte si jídlo (i náhradní podle pokynů na jídelním lístku) nejpozději do 5. 2. 2023. Můžete se nahlásit i přes telefonní číslo nebo mail p. Jany Šitlerové, uvedených na jídelním lístku.

6. Na letní prázdniny připravujeme pro děti z farnosti příměstský tábor, který se bude konat v týdnu 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kdo by měl zájem, kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Bližší informace budou upřesněny. Nahlašování na mail: Marcela.Balcarova@seznam.cz

V jakém smyslu připisuje Ježíš učedníkům požadavek být světlem a solí země? Stanou se jimi do té míry, nakolik budou prozářeni jeho světlem a budou odrážet toto světlo na druhé, podobně jako měsíc odráží sluneční světlo, i když už slunce dávno zapadlo za obzor. Nakolik se budeme podílet a mít účast na jeho božství a jeho Duchu, natolik budeme vydávat krásnou vůni Krista mezi bratry. Samozřejmě, že tento úkol nositelů světla není snadný. Určitě to znamená vytvořit v sobě Ježíšovi větší prostor tím, že se sami umenšíme a osvobodíme od sebe samotných. Křesťan mdlé chuti je totiž ten, jehož život už se nijak neutváří na základě evangelia. Touto cestou se z něho stane ten „nejubožejší ze všech lidí“, který je poprávu lidmi odmítán pro svou vnitřní rozporuplnost. Kolik takových jenom je! Ježíš měl pravdu – svět neví, co si počít s těmito pohaslými světly a hroudami soli mdlé chuti.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek