Farní informace na 1. neděli postní – 26. 2. 2023

Farní informace na 7. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na „Svatopetrský haléř“ jste přispěli spolu sumou 21 774 Kč a do sbírky na podporu mládeže při příležitosti SDM v Lisabonu jste přispěli sumou 14 791 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli 26. 2. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mšemi svatými v týdnu. Na první sobotu 4. 3. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30 na faře.

3. V koutku pod kazatelnou je pro děti nachystaná postní cesta (plán postní doby). Děti, které mají zájem, si mohou přinést kamínek nebo figurku, kterou si budou v průběhu postu po cestě posunovat.

4. V postní době vás v Dobrušce zveme na pobožnost křížové cesty ve středu a v pátek od 17:30. Ve středu 1. 3. se bude modlit neokatechumenátní společenství a v pátek 3. 3. senioři.

5. Maminky ze spolča Sedmikrásek zvou všechny děti na křížovou cestu, která se uskuteční půl hodiny před mší svatou ve středu 15. 3.

6. Farní charita Dobruška vás zve na jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 10. 3. do 13. 3.

7. Svátost pomazání nemocných budeme udělovat na 4. postní neděli při všech mších svatých.

8. Stále můžete přihlašovat děti do letního příměstského tábora, který se bude konat od 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Nahlašování na mail: Marcela.Balcarova@seznam.cz

Zatímco Adam chápal božství jako kořist, které se chtěl zmocnit, a vztáhl ruku ke stromu, aby si přivlastnil božské schopnosti, Ježíš kráčel zcela opačným směrem: na konci své pozemské existence rozpřáhl ruce na kříži, aby tak v naprosté svobodě obětoval svůj život z lásky k Bohu a k lidem. Tak jako Ježíš můžeme čelit pokušením i my: vše uspořádat tak, aby to byl Ježíš sám, kdo v nás bude bojovat.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek