Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

V sobotu 25. 2. 2023 proběhla postní duchovní obnova s otcem Eliášem Pasekou, OFM z Moravské Třebové.

Duchovní obnova započala mší svatou v kostele sv. Václava v Dobrušce a poté pokračovala v pastoračním centru. Během celé duchovní obnovy měli farníci příležitost přijmout svátost smíření.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří vytvořili pěknou duchovní atmosféru a věnovali sobotní dopoledne Pánu.

Přesunout se na začátek