Farní informace na 7. neděli v mezidobí – 19. 2. 2023

Farní informace na 7. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Tuto neděli 19. 2. je celodiecézní sbírka na „Svatopetrský haléř“. Příští neděli 26. 2. bude sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Na závěr týdne manželství je v dnešní neděli 19. 2. možnost obnovy manželských slibů při všech mších svatých.

3. Tuto neděli 19. 2. zveme farníky a zejména děti na bruslení a hokej pro všechny generace na zimním stadionu v Opočně od 16:15 do 17:45. Vstup je zdarma.

4. 22. 2. je popeleční středa, začátek postní doby. Je to den přísného postu. Dětem je vhodné najít jim přiměřený způsob zřeknutí se něčeho obvyklého. Mše svaté budou v Dobrém, Přepychách a Skuhrově v 16:00 a v Bílým Újezdě, Dobrušce a Solnici v 18:00. Proto mše svaté v úterý v Solnici, ve čtvrtek v Skuhrově a Přepychách a v pátek v Dobrém a Bílém Újezdě nebudou.

5. Otec biskup Jan vyhlašuje na Popeleční středu mimořádnou celodiecézní sbírku na podporu mladých lidí, kteří se účastní světových dnů mládeže v Lisabonu v srpnu 2023. Vzadu na stolku bude košíček, do kterého můžete vložit svůj příspěvek podle vlastních možností. Děkujeme.

6. V postní době vás v Dobrušce zveme na pobožnost křížové cesty ve středu a v pátek od 17:30. Začneme v pátek 24. 2. V dalších kostelích podle místních zvyklostí. Podle tradice Církve se velmi doporučuje přistoupit v postní době ke svátosti smíření, abychom se tak mohli s čistým srdcem účastnit velikonočního slavení.

7. Zveme vás na duchovní obnovu celé široké farnosti, která se uskuteční 25. 2. v Dobrušce. Začneme v 9:00 a předpokládaný konec je zhruba kolem 13:00. Obnovu povede otec Elias Paseka, OFM z Moravské Třebové.

8. Na letní prázdniny připravujeme pro děti z farnosti příměstský tábor, který se bude konat v týdnu 24. – 28. 7. 2023 v pastoračním centru. Kdo by měl zájem, kontaktujte paní Marcelu Volfovou nebo otce Emila Hoffmanna. Bližší informace budou upřesněny. Nahlašování na mail: marcela.balcarova@seznam.cz

Cesta, kterou ukazuje Ježíš těm, kdo utrpěli urážku, neuvažuje o násilí, ale odmítá i „vzájemné vyrovnání“ opírající se o zákon odplaty. Příklady, které odrážejí typické situace palestinského prostředí, od potupného „políčku“ po půjčku potřebnému, se všechny vyznačují tím, že odporují logice, která předpokládá, že se uplatní stejné nástroje, jaké použil ten, kdo napadl. Cílem není jenom ukázat trpné a nenásilné jednání, ale také vybídnout k vytváření postojů, které umožňují vyjít aktivně a cíleně ze spirály pomstychtivosti a odvetných opatření. „Dokonalost“ se projevuje bezpodmínečnou a všestrannou láskou, která je hybnou silou následování Krista a nemůže být nikdy matematickým výsledkem poslušnosti vůči právu. V podstatě je to dar a závazek, který učedník neustále spatřuje v setkání s Ježíšem Kristem.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek