Farní informace na 13. neděli v mezidobí – 29. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na charitu jste přispěli sumou 21 193 Kč. A do sbírky na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha 14 501 Kč. Všem dárcům děkujeme!

2. Tuto neděli 30. 6. v 10:15 vás zveme na pouť do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém z příležitosti slavnosti titulárních patronů chrámu.

3. Te Deum: Tuto neděli 30. 6. při mších svatých děkujeme Bohu za všechny milosti přijaté v uplynulém školním roce.

4. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu 6. 7. bude mše svatá v Dobrušce slavena i ráno v 7:30.

5. Ve čtvrtek 4. 7. v 19:00 vás opět zveme na tichou hodinovou adoraci do kostela sv. Václava v Dobrušce jako součást duchovní přípravy na lidové misie konané na podzim v naší farnosti.

6. Příští neděli 7. 7. v 10:15 vás zveme na pouť do Přepych z příležitosti slavnosti titulárního patrona chrámu.

7. Prázdninová fotovýzva: „Vyfoťte se se sv. Václavem“ Pokud na svých prázdninových cestách narazíte na nějaký kostel nebo kapličku zasvěcenou sv. Václavovi, sochu či obraz sv. Václava, zašlete nám své fotografie s určením místa do 1. 9. 2024 na email: aktivity.farnost@seznam.cz. Zaslané fotografie budou zveřejněny v našem kostele sv. Václava a na webových stránkách farnosti.

8. Dáváme do pozornosti diecézní stolní kalendář na rok 2025. V sakristii kostelů si ho můžete zakoupit v ceně 89 Kč.

9. 31. 8. organizujeme farní pouť do Šaštína na slavnost blahořečení Jána Havlíka. Nahlašování se můžete v sakristii kostela. Cena přibližně 400 Kč. Jídlo na celý den bude ve vlastní režii.

10. Od října začneme přípravu k přijetí svátosti biřmování. Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje milost, kterou přinesl křest. Věk k přijetí této svátosti je 15 let. Po přihlášení se dohodneme detaily, zda příprava bude probíhat skupinově nebo individuálně.

Víra nemůže být krátkodobou záležitostí, ale musí být pevným a vytrvalým přilnutím i tváří v tvář těm nejzávažnějším rozporům. V opačném případě nejde o autentickou víru, ale jen o chvilkové vzplanutí srdce (srov. Mk 4,16–17)! Mít víru v Ježíše znamená vložit do něj svou naději a plně jej uznat jako Pána nad každým zlem, dokonce i nad smrtí.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek