Farní informace na 10. neděli v mezidobí – 9. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Příští neděli 16. 6. bude celodiecézní sbírka na charitu.

2. V neděli 9.6 od 8:00 v Dobrušce bude slavnost prvního svatého přijímání. Pamatujme ve svých modlitbách i na tyto děti a jejich rodiny.

3. Program v rámci Noci kostelů bude v Přepychách probíhat v sobotu 8. 6. od 9:00 do 11:00. Kromě kostela budou k shlédnutí i podzemní chodby.

4. Zveme vás na mši svatou do Hrošky tuto sobotu 8. 6. v 16:30.

5. Tuto neděli 9. 6. vás zveme do kostela sv. Prokopa v Přepychách v 17:00 na koncert: Václav Uhlíř – varhany a Miloň Čepelka – recitace. Více informací na plakátě.

6. V úterý 11. 6. se uskuteční zasedání farní rady v pastoračním centru v 19:00.

7. Příští sobotu 15. 6. vás zveme na mši svatou do Uhřínova v 16:30.

8. Pozor, změna: Zveme všechny, kdo se starají o úklid v našich kostelích na malé posezení do pastoračního centra. Ne však v úterý 18. 6., jak to bylo původně hlášeno, ale příští čtvrtek 13. 6. v 18:00. Prosíme o nahlášení se v sakristiích kostelů nejpozději do pondělí 10. 6.

9. 31. 8. organizujeme farní pouť do Šaštína na slavnost blahořečení Jána Havlíka. Nahlašování v sakristii kostela. Cena přibližně 400 Kč. Jídlo na celý den bude ve vlastní režii.

Kdo odmítá Ježíšem konané dobro a definuje ho jako zlo, uzavírá se Boží milosti, jeho Duchu a odpuštění, jež je v něm darováno…Ježíšovo jednání proti satanovi je proroctvím Království, kde budou zlo i smrt navždy poraženy (srov. Zj 21,4), a neuznávat ho znamená bránit Bohu, aby nade mnou vládl již dnes. Jde naopak o to přilnout k Ježíši a vstoupit do oné nové „rodiny“, kterou přišel vytvořit.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek