Blahořečení Jána Havlíka

V sobotu 31. 8. 2024 se uskuteční farní pouť na slavnost blahořečení Jána Havlíka v Šaštíně na Slovensku. Přihlašovat se na tuto pouť můžete v sakristiích našich kostelů. Orientační cena poutního zájezdu bude cca 400 Kč. Stravu na celý den si každý poutník bude zajišťovat ve vlastní režii. 

Těšíme se na Vás, abychom takto mohli společně vytvořit krásné společenství i mimo liturgického prostoru, ve kterém se převážně setkáváme. Tato událost bude krásnou duchovní tečkou za obdobím letních dovolených a prázdnin.

Přesunout se na začátek