Farní informace na 11. neděli v mezidobí – 16. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 16. 6. se koná celodiecézní sbírka na charitu. Příští neděli 23. 6. bude sbírka na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha.

2. Zveme mládež na poslední vikariátní setkání v školním roce do Rychnova nad Kněžnou příští pátek 21. 6. Bližší informace jsou na plakátě ve vývěsce.

3. 31. 8. organizujeme farní pouť do Šaštína na slavnost blahořečení Jána Havlíka. Nahlašování v sakristii kostela. Cena přibližně 400 Kč. Jídlo na celý den bude ve vlastní režii.

4. Dáváme do pozornosti diecézní stolní kalendář na rok 2025. V sakristii kostelů si ho můžete zakoupit v ceně 89 Kč.

Rozvoj Božího království nezávisí na lidských silách ani na institucích nebo jednotlivých aktivistech; není to otázka plánování a horečného aktivismu, ale pozorného naslouchání Božímu slovu a ochoty nechat je v sobě růst. V žádném případě nenabádá toto podobenství ke kvietismu a nicnedělání. Naopak, všechny věřící povzbuzuje, aby si osvojili nové smýšlení, nedbali pouze na vlastní touhy a neřídili se svou vlastní ochotou nebo neochotou něco udělat, ale aby se učili trpělivosti a pokoře a snažili se vytvářet takové prostředí, v němž by Boží slovo mohlo přinášet co nejhojnější ovoce.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek