Farní informace na 12. neděli v mezidobí – 23. 6. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnešní neděli 23. 6. je sbírka na elektroinstalaci a osvětlení kostela Sv. Ducha.

2. U příležitosti 20. výročí úmrtí Mons. Václava Javůrka, faráře opočenského a kapitulního vikáře královehradecké diecéze, vás zveme na vzpomínkovou mši svatou, která bude sloužena dne 28. 6. v děkanském kostele v Opočně v 18:00. Hlavním celebrantem bude Jeho Eminence kard. Dominik Duka. V klášterním kostele v 17:00 nebude.

3. Zveme vás na benefiční koncert žáků ZUŠ z Dobrušky ve čtvrtek 27. 6. v 18:00 do kostela sv. Václava v Dobrušce.

4. Farnost Dobruška zve nejenom děti na pěší děkovnou pouť za uplynulý školní rok z Opočna do Dobrušky v pátek 28. 6. Odjezd linkovým autobusem z autobusového nádraží v Dobrušce v 19:20. V klášterním kostele děkovná modlitba. Poté půjdeme pěšky do Dobrušky. Více na plakátě.

5. V sobotu 29. 6. o slavnosti sv. Petra a Pavla se bude konat v 16:30 pouť v Očelicích.

6. Příští neděli 30. 6. v 10:15 vás zveme na pouť do kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém z příležitosti slavnosti titulárních patronů chrámu.

7. Te Deum: Příští neděli 30. 6. budeme při mších svatých děkovat Bohu za všechny milosti přijaté v uplynulém školním roce.

8. Dáváme do pozornosti diecézní stolní kalendář na rok 2025. V sakristii kostelů si ho můžete zakoupit v ceně 89 Kč.

9. 31. 8. organizujeme farní pouť do Šaštína na slavnost blahořečení Jána Havlíka. Nahlašování se můžete v sakristii kostela. Cena přibližně 400 Kč. Jídlo na celý den bude ve vlastní režii.

10. Od října začneme přípravu k přijetí svátosti biřmování. Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje milost, kterou přinesl křest. Věk k přijetí této svátosti je 15 let. Po přihlášení se dohodneme detaily, zda příprava bude probíhat skupinově nebo individuálně.

Církev bude vždycky loďkou zmítající se na moři a bude se muset mnohokrát přeplavit k jinému břehu, aby mohla žít své poslání, což s sebou nese rizika, nebezpečí, protivenství a také pády. To všechno ale budou příležitosti k zocelení a růstu víry křesťanů v Ježíše Krista, toho, jenž nikdy neopouští své, ačkoliv oni se domnívají, když ho vidí spát, že jsou ponecháni sami sobě… Ne, Pán Ježíš je stále s námi a čeká na odpověď víry své církve: je přítomen i v noci, v bouři, je s námi teď a tady až do konce věků (srov. Mt 28,20). Opravdu nemáme dělat nic jiného než odpovědět svým životem na vážnou otázku, kterou nám Ježíš klade: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek