Farní informace na 6. neděli velikonoční – 5. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 5. 5. je celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany.

2. Zveme vás na tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi tuto neděli 5. 5. do Šedivin spojenou se mší svatou v 15:00 s požehnáním rodin. Více informací na plakátě.

3. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych tuto neděli 5. 5. od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného růžence a po mši mariánská pobožnost.

4. Prosíme o pomoc při úklidu božího hrobu v úterý 7. 5. od 16:00.

5. Zveme vás na mši svatou na Studánku u Chábor ve středu 8. 5. v 15:00. Z toho důvodu mše svatá večer v 18:00 v Dobrušce nebude.

6. Na slavnost Nanebevstoupení Páně budou mše svaté pouze odpoledne a to v 16:00 v Dobrém a Skuhrově a v 18:00 v Bílém Újezdě, Dobrušce a Přepychách.

7. Zveme vás na mši svatou do Hrošky příští sobotu 11. 5. v 16:30.

8. Zveme dívky ve věku 6 – 12 let na křesťanský letní tábor pod záštitou Schonstatských sester v Rokoli u Nového Města nad Metují. Mohou se těšit na pestrý program, u kterého se snažíme nejen o zábavu a přátelství, ale také o morální a duchovní přesah a budování vztahu s Bohem. Více informací na plakátě.

Hříšník, který se nachází daleko od Boha, pozná, že je tu Bůh, jenž ho hledá a odpouští, pouze tehdy, když se setká s bratrem, který ho hledá, zajímá se o něho a odpouští mu ve jménu Božím. Chudý, nemocný nebo opuštěný starý člověk zjistí, že tu je Otec i pro něho, když uvidí bratra, který za ním přichází v Kristově jménu, rozděluje se s ním o svůj chléb a bere na sebe trochu jeho samoty. Bůh nás učinil být vzájemně solidárními a odpovědnými; chce, aby ten, kdo zakusil Boží lásku, usiloval a hledal způsoby, jak tuto lásku přinést druhým, aby mohli prožít stejnou zkušenost, což se dá pouze jediným způsobem – milovat je a milovat je konkrétně: „ne jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy“ (1 Jan 3,18).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek