Farní informace na 7. neděli velikonoční – 12. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na pronásledované křesťany jste společně přispěli sumou 23207 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli bude sbírka na elektroinstalaci, osvětlení a výmalbu kostela Svatého Ducha.

2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych i tuto neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného růžence a po mši mariánská pobožnost.

3. Příští sobotu 18.5. od 16:30 budeme sloužit mši svatou v kostele sv. Vavřince v Uhřínově.

4. Příští neděli 19. 5. na slavnost Seslání Ducha Svatého vás zveme na poutní mši svatou do kostela Svatého Ducha v Dobrušce v 11:00. Z toho důvodu mše svatá ráno v 8:00 v kostele sv. Václava nebude. Před slavností je potřeba uklidit kostel Svatého Ducha.

5. Příští neděli 19. 5. se v 15:00 budeme modlit ve Valu na návsi za obyvatele této vesnice.

6. U Božích muk v Opočně – Švamberku se příští neděli 19. 5. od 15:00. bude konat ekumenické setkání. Víc informací na vývěsce.

7. Dne 24. 5. 2024 se v Bystrém bude konat večer mladých se začátkem v 17:00 v kostele a pak bude program pokračovat na faře. Víc informací na vývěsce.

8. V měsíci květnu budeme slavit v našich farnostech a společenstvích první svaté přijímání. Začneme 26. 5. v Dobrém v 10.15, pak 2. 6. v Bílém Újezdě v 8:30 a v Přepychách v 10:30 a 9.6 od 8:00 v Dobrušce. Pamatujme ve svých modlitbách i na tyto děti a jejich rodiny.

9. Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad Kněžnou nás zve na tradiční vystoupení dne 31.5.2024 od 17:00 do kostela sv. Jakuba Většího ve Skuhrově nad Bělou. Vstupné je dobrovolné.

10. Děkujeme za pomoc při úklidu Božího hrobu.

Slavnost Nanebevstoupení nám dává příležitost ke každoročnímu zapálení novým ohněm tu největší jistotu našeho života – Ježíš je živý a zůstává stále s námi! Je naší největší nadějí: kráčíme k tomu, abychom s ním zůstávali u Otce! Svatý Jan píše: „Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý“ (1 Jan 3,3). Nejenže se uchovává čistý, ale každý, kdo má tuto naději, nezůstává jenom prázdně zírat do nebes, ale tuto naději spíše převádí do svého úsilí a svědectví: „Učedníci pak vyšli a všude kázali,“ čteme v evangeliu. Vyjděme s velkou pokorou také my, s vědomím, v jakých nádobách tuto naději neseme, vyjděme však s odvahou! Eucharistie nás každou neděli posvěcuje k tomuto poslání: Kristus odešel do nebe, my se navracíme do města v očekávání, „že budeme naplněni mocí z výsosti“.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek