Farní informace na 5. neděli velikonoční – 28. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste společně přispěli sumou 22 832 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 5. 5. bude celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany.

2. Příští týden je první pátek v měsíci. Budeme zpovídat zhruba půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

3. Zveme vás na tradiční pouť rodin ke sv. Josefovi příští neděli 5. 5. do Šedivin spojenou se mší svatou v 15:00 s požehnáním rodin. Více informací na plakátě.

4. Zveme vás na poutní mše svaté do Dřízen u Přepych každou květnovou neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného růžence a po mši mariánská pobožnost. Více informací na plakátě.

5. Během května se budeme po mši svaté modlit loretánské litanie.

V době, kdy se zdá, že v naší církvi převažují „militantní křesťané“, kteří chtějí bojovat pro Ježíše Krista, aniž by byli jeho učedníky, je dobré si připomenout, že velký církevní otec svatý Ignác z Antiochie se až na samém sklonku svého života, když kráčel vstříc mučednické smrti, odvážil napsat: „Nyní začínám být Kristovým učedníkem.“

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek