Farní informace na slavnost Seslání Ducha Svatého – 19. 5. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 19. 5. je sbírka na elektroinstalaci, osvětlení a výmalbu kostela Svatého Ducha. Příští neděli 26. 5. bude celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen u Přepych i tuto neděli od 14:30. Přede mší bude modlitba posvátného růžence a po mši mariánská pobožnost.

3. Tuto neděli 19. 5. na slavnost Seslání Ducha Svatého vás zveme na poutní mši svatou do kostela Svatého Ducha v Dobrušce v 11:00. Z toho důvodu mše svatá ráno v 8:00 v kostele sv. Václava nebude. Po mši svaté zveme na agapé, které se bude konat před kostelem a tak kdo by chtěl, může něco sladkého nebo slaného přinést.

4. Tuto neděli 19. 5. se v 15:00 budeme modlit ve Valu na návsi za obyvatele této vesnice.

5. U Božích muk v Opočně – Švamberku se tuto neděli 19. 5. od 15:00. bude konat ekumenické setkání. Víc informací na vývěsce.

6. Dne 24. 5. 2024 se v Bystrém bude konat večer mladých se začátkem v 17:00 v kostele a pak bude program pokračovat na faře. Víc informací na vývěsce.

7. V měsíci květnu budeme slavit v našich farnostech a společenstvích první svaté přijímání. Začneme 26. 5. v Dobrém v 10.15, pak 2. 6. v Bílém Újezdě v 8:30 a v Přepychách v 10:30 a 9.6 od 8:00 v Dobrušce. Pamatujme ve svých modlitbách i na tyto děti a jejich rodiny.

8. Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad Kněžnou nás zve na tradiční vystoupení dne 31. 5. 2024 od 17:00 do kostela sv. Jakuba Většího ve Skuhrově nad Bělou. Vstupné je dobrovolné.

Velmi tvrdými slovy, avšak pravdivě, bylo kdysi řečeno, že násilí je „porodní asistentkou“ lidských dějin, poněvadž v podstatě žádná velká a hluboká proměna nenastala jinak než díky válkám, revolucím nebo prolité krvi. V dějinách spásy tomu tak ovšem není, neboť tam je hlavním hrdinou děje Bůh, jeho „porodní asistentkou“ je Duch Svatý, chápaný jako síla a jemnost lásky.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek