Farní informace na 12. neděli mezidobí – 19. 6. 2022

Farní informace na 12. neděli v mezidobí

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
20. 06. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM
21. 06. 2022
Úterý
07:30                                        
Za + a živé členy rodiny Ságnerovy, Čtvrtečkovy a Trojanovy
22. 06. 2022
Středa
18:00 
Za + Anežku Moravcovou a rodiče       
23. 06. 2022
Čtvrtek
07:30                                        
Za uzdravení závislosti         
24. 06. 2022
Pátek
18:00
Za + Pavla Chmelaře a živé i + členy rodiny Pavlovy a Chmelařovy
25. 06. 2022
Sobota
18:00                                                                                                        
Za  Boží pomoc a ochranu Panny Marie a na poděkování
26. 06. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Na úmysl CM                                    V: Za + Zdeňku Zimovou, manžela Josefa a celý rod

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 6. je sbírka na pastorační centrum. Příští neděli 26. 6. bude celodiecézní sbírka na Charitu.
  2. Milí rodiče, přihlášku na vyučování náboženství si můžete vyzvednout v kostele nebo stáhnout z našich stránek, vyplnit ji a buď osobně odevzdat v kostele knězi, nebo oskenovanou a podepsanou ji zaslat nejpozději do 19.6. na mail: rkf.dobruska@dihk.cz
  3. K přijetí svátosti biřmování se můžete ještě osobně knězi přihlásit nejpozději do 19. 6. a pak zvážíme způsob přípravy.
  4. Zveme vás na absolventský koncert ZUŠ v úterý 6. v 18:00 do kostela sv. Václava.
  5. Zveme vás na svatojánský koncert Prausova pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou do kostela sv. Jakuba v Skuhrově v sobotu 6. v 17:00 hod.
  6. Mše svatá v Osečnici bude od příští soboty 25. 6. až do odvolání sloužena v sobotu od 18:00.
  7. Kalendář na rok 2023 „Recepty z klášterních kuchyní“ je možné si koupit v sakristii za 70 Kč.
  8. Dne 9.2022 pojedeme na farní pouť na Svatý Hostýn na Moravě. Předběžná cena: 400 Kč/osoba, bez oběda. V případě zájmu se zapište v sakristii a přineste zálohu 100 Kč.

Existuje cesta k poznání pravdy o sobě a k vnitřnímu sjednocení, kterou je každý povolán dovršit v Kristu. Je třeba překonat chápání vlastní individuality jako absolutní dobro, překonat konflikt, který nevyhnutelně vzniká u člověka s porušenou schopností chápat a milovat. V sobě jej člověk zakouší jako smrt, jako neschopnost sdílet se a mít opravdové vztahy k druhým. Ježíš se chtěl dokonale ponořit do hlubin propasti odmítání a popírání, rozdělení a protiřečení, hříchu a beznaděje proto, abychom dokázali tyto postoje překonat. Každý z nás je tedy pozván v druhém (stejně jako v sobě) ctít a respektovat tajemství přebývající v člověku: Krista v nás (srov. Kol 1,27). „Všecko a ve všem je Kristus“ (Kol 3,11) a „všichni jste jeden v Kristu Ježíši“ (Gal 3,28). 

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek