Duchovní obnova dětí 28.5.2022

Duchovní obnova dětí

Dne 28. 5. 2022 proběhla v pastoračním centrum duchovní obnova pro děti na téma Duch Svatý. Účastnilo se 16 dětí od předškoláků po sedmou třídu. Po úvodním přivítání jsme se rozdělili na dvě skupinky podle věku dětí a probírali zvolené témátko. Po společné svačince jsme se vydali ke kapličce Panny Marie v Křovicích a následně do kostela sv. Ducha v Dolech, kde jsme duchovní obnovu zakončili společnou modlitbou a poděkováním za příjemně strávené společné odpoledne.

Přesunout se na začátek