Farní informace na 7. neděli velikonoční – 29. 5. 2022

Farní informace na 7. neděli velikonoční

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
30. 05. 2022
Pondělí
18:00
Za rodinu Milana a Marie, děti Luboše, Mariána a Milana
31. 05. 2022
Úterý
07:30                                        
Za Hanku a Pavla a děti Miloše, Palka a + Mareka
1. 06. 2022
Středa
18:00 
Za pracovní skupinu „MIRO“ a osvobození od zla
2. 06. 2022
Čtvrtek
07:30                                             18:00
R: Za celou rodinu, syna Milana a Táňu, Denisku a Táničku                     
3. 06. 2022
Pátek
18:00
Za + Marcela Ktodovou
4. 06. 2022
Sobota
07:30                                              18:00                            
R: Za dobrodince                               V: Za živé a zesnulé členy rodiny Látrovy a Hlávkovy
5. 06. 2022
Neděle

11:00                                                                                                             19:30

Dop: Za rodinu Samkovu a farníky z Křovic, za rodinu Kupkovu a farníky z Mělčan                                                                                                                  V: Za rodinu syna Romana a Ivky, syna Vratka

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pastorační centrum jste společně ve všech farnostech přispěli sumou 19 885 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní neděli 5. je dveřní sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli 5. 6. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.     
  2. Zveme vás na poutní mši svatou do Dřízen v neděli 29. 5. od 14:30.
  3. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu v měsíci 4. 6. bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.
  4. Upozorňujeme na již předem avizovanou změnu časů sloužení mše svaté. Od června bude sloužena mše svatá v Bílým Újezdě v pátek v 18:00, a ne ve středu. A v Dobrušce bude sloužena od června do konce srpna večerní mše svatá v neděli od 19:30.     
  5. Příští neděli 6. na slavnost Seslání Ducha Svatého vás zveme na poutní mši svatou do kostela Svatého Ducha v Dobrušce11:00. Po mši svaté bude malé agapé. Kdo by prosím mohl, ať přinese na jednom talířku něco k občerstvení. Děkujeme. Pití bude zabezpečeno. Z toho důvodu mše svatá ráno v 8:00 v kostele sv. Václava nebude. Před slavností je potřeba uklidit kostel Svatého Ducha. Uklízení bude v pátek 3. 6. od 9:00 hod. Kdo můžete, rezervujte si prosím čas a přijďte pomoct. Úklidové prostředky zajistíme, svoje oblíbené si přineste.
  6. V příštích dvou týdnech probíhá jarní úklid na chalupě v Mastech. Ochotní pomocníci se prosím nahlaste Lídě Matouškové na tel. čísle: 731823957. Děkujeme.

Ty za nás vydáváš všechno – celý svůj život, a my jsme někdy ke tvé oběti zcela lhostejní nebo si nanejvýš myslíme, že dostatečnou odpovědí na tvou lásku je sem tam nějaký ten dobrý skutek. Pane Ježíši, zapal svou láskou, kterou jsi nám projevil až do krajnosti, mé vychladlé srdce a vzbuď v  něm touhu pracovat a obětovat se pro spásu všech, za které jsi prolil svou krev. Vyburcuj mě z  mé ospalosti, pomoz mi překonat mou lenost, dej, ať se přestanu srovnávat s  ostatními křesťany a za jediné měřítko svého života i svého působení přijmu tebe, ukřižovaného a vzkříšeného Pána, abych v  síle Ducha svatého mohl žít skrze tebe, s  tebou a v  tobě ke cti a slávě Boha Otce.   

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek