FARNÍ OHLÁŠKY

Farní informace na 5. neděli velikonoční – 28. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste společně přispěli sumou 22 832 Kč. Děkujeme všem dárcům. Příští neděli 5. 5. bude celodiecézní sbírka na pronásledované křesťany. 2. Příští týden je první pátek v měsíci. Budeme zpovídat zhruba půl hodiny před mší svatou. Na první sobotu bude mše svatá […]

Farní informace na 4. neděli velikonoční – 21. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Dnes 21. 4. je celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 2. Z důvodu účasti nás kněží na společné duchovní obnově v Žluticích nebudou slouženy mše svaté v pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4. Proč vůbec existuje svoboda? – Protože Pánu je naprosto vzdálený […]

Farní informace na 3. neděli velikonoční – 14. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Nedělí Dobrého pastýře završujeme v církvi týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Všechny proto srdečně zveme duchovně se sjednotit v modlitbě na tento úmysl Eucharistickou adorací v pátek 19. dubna po mši svaté cca od 18:30 h. v kostele sv. Václava. 2. Příští neděli 21. 4. […]

Farní informace na 2. neděli velikonoční – 7. 4. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Zveme vás na probíhající jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 9:00 do 16.00 až do pondělí 8. 4. Velikonoční víra není plodem levného náboženského nebo psychologického nadšení, je to vítězství vzkříšeného Ježíše nad pochybnostmi paralyzujícími jeho učedníky a přátele! Dnešní evangelium nám chce ukázat […]

Farní informace na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 31. 3. 2024.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice V neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté v 8:00 požehnávat velikonoční jídla. A byť je to poslední neděle v měsíci, tradiční mše svatá pro děti tentokrát nebude. 2. Připomínáme změnu času v tuto neděli 31. 3. o hodinu dopředu z 2:00 na […]

Farní informace na Květnou neděli – 24. 3. 2024.

Květná neděle – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Postní zpovídání probíhá podle rozpisu. V Dobrušce v tuto neděli 24. 3. od 16:00 do 19:00 hod. 2. Rozpis slavení bohoslužeb během Velikonočního třídenní naleznete ve vývěsce. 3. Prosíme o pomoc při stavění Božího hrobu v úterý 26. 3. od 15:30. 4. Ve středu […]

Farní informace na 5. neděli postní – 17. 3. 2024.

5. neděle postní – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste přispěli 20 119 Kč. Ve středu 20. 3. se křížovou cestu bude modlit farnost a v pátek 22. 3. mládež. Příští týden proběhne postní zpovídání v našich kostelích podle rozpisu ve vývěsce. V Dobrušce v neděli 3. od 16:00 […]

Farní informace na 4. neděli postní – 10. 3. 2024.

4. neděle postní – Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice 1. Pomazání nemocných budeme udělovat v tuto neděli při všech mších svatých. 2. Tuto neděli se zároveň koná celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. 3. V úterý 12. 3. se uskuteční zasedání farní rady v Dobrušce v pastoračním centru v 19:00. […]

Přesunout se na začátek