Farní informace na 14. neděli v mezidobí – 07. 07. 2024.

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Na výměnu elektroinstalace a osvětlení v kostele Sv. Ducha přispěli Bohu známi dárci 5 000 Kč a 10 000 Kč. Upřímně děkujeme.

2. Tuto neděli 7. 7. v 10:15 vás zveme na pouť do Přepych z příležitosti slavnosti titulárního patrona chrámu.

3. Z důvodu přítomnosti pouze dvou kněží během prázdnin a při velkém počtu nedělních bohoslužeb dojde k nahrazení mše svaté bohoslužbou slova, kterou povede jáhen. Ze solidárnosti se proto v každém kostele bude složit minimálně jednou a bude to vyhlášeno i v ohláškách. Děkujeme za pochopení.

4. „Vyfoťte se se sv. Václavem“ Pokud narazíte na kostel, kapličku, sochu či obraz sv. Václava, zašlete své fotografie s určením místa do 1. 9. 2024 na email: aktivity.farnost@seznam.cz. Fotografie budou zveřejněny v kostele sv. Václava a na webových stránkách farnosti.

5. 31. 8. organizujeme farní pouť do Šaštína na vzácnou událost blahořečení Jána Havlíka. Kdo reálně počítá, že by jel, ať se prosím nahlásí co nejdříve, abychom mohli potvrdit autobus. Nahlašovat se můžete v sakristii kostela nejpozději do 28. 7. Cena přibližně 400 Kč. Jídlo na celý den bude ve vlastní režii.

6. Jako jste to již určitě slyšeli, dvě klenby v kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Solnici jsou v havarijním stavu a potřebují naléhavou opravu. Z toho důvodu byla vyhlášena i veřejná sbírka. Proto velmi prosíme dle vlastních možností a uvážení o finanční pomoc na číslo účtu 6638998399/0800. Více na plakátě.

Nechceme patřit k těm, kteří nemohli spatřit na vlastní oči tvé obdivuhodné skutky, protože byli příliš uzavřeni do svého lidství a nedokázali se odpoutat od svého „já“ ani od zažitých představ o druhých lidech. Osvoboď nás od strachu z lidskosti! Dej, ať se kolem sebe díváme tvým otcovským a mateřským pohledem, s nímž jsi tvořil své nádherné stvoření, i tvým uklidňujícím a bratrským pohledem Spasitele, který mocí Ducha svatého sestoupil mezi nás, abychom díky tvé odpouštějící a slitovné lásce dokázali přijímat sami sebe i všechny své bližní jako vzácný dar, pocházející od tebe.

Vaši bratři v Kristu Emil, Dominik a Braňo

Přesunout se na začátek