Farní informace na 5. neděli postní – 17. 3. 2024.

5. neděle postní - Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste přispěli 20 119 Kč.
  2. Ve středu 20. 3. se křížovou cestu bude modlit farnost a v pátek 22. 3. mládež.
  3. Příští týden proběhne postní zpovídání v našich kostelích podle rozpisu ve vývěsce. V Dobrušce v neděli 3. od 16:00 do 19:00 hod.
  4. Zveme vás k adoraci do kostela sv. Václava v Dobrušce od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Zapište se prosím dle svého uvážení a možností do rozpisu vzadu na stole.
  5. Prosíme kluky ministranty, kteří by i letos chtěli jet do Hradce Králové na mši svatou svěcení olejů v katedrále na Zelený čtvrtek v 10:00, ať se nahlásí některému z kněží nejpozději do příští neděle 24.3. Ministrantské oblečení si každý ministrant bere s sebou.
  6. I letos se v Praze uskuteční pochod pro život a to 4. Kdo byste chtěl jet společně s jinými farníky, přihlaste se prosím panu Michalovi Novotnému, t. č.: 774 557 726.  
  7. Zveme mládež od 14 do 26 let na Diecézní setkání mládeže března 2024 v Hradci Králové. Přihláška a veškeré podrobné informace včetně programu na webu diecezko.cz.  
  8. Dáváme do pozornosti farní pouť na slavnost blahořečení Božího služebníka Jána Havlíka, která se uskuteční v sobotu 31. srpna 2024 v Šaštíně.

Zprvu byla v osobě Abraháma smlouva nabídnuta pouze jednomu jedinému člověku, na Sinaji a u proroků se nabízí jedinému lidu a je přislíbena všem národům. Nyní se v Kristu spása nabízí konečně celému lidstvu. Všichni jsou povoláni ke vstupu do této smlouvy a nikdo není předem vyloučen; ba co víc, poslední se mohou stát prvními (srov. Mt 19,30).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek