Farní informace na Květnou neděli – 24. 3. 2024.

Květná neděle - Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Postní zpovídání probíhá podle rozpisu. V Dobrušce v tuto neděli 24. 3. od 16:00 do 19:00 hod.

2. Rozpis slavení bohoslužeb během Velikonočního třídenní naleznete ve vývěsce.

3. Prosíme o pomoc při stavění Božího hrobu v úterý 26. 3. od 15:30.

4. Ve středu 27. 3. se křížovou cestu budou modlit děti.

5. Zveme vás na křížovou cestu do Dřízen na Velký pátek 29. 3. v 12:00.

6. Na Velký pátek 29. 3. bude celodiecézní sbírka na Svatou zemi.

7. Zveme vás k adoraci do kostela sv. Václava v Dobrušce od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Zapište se ještě prosím dle svého uvážení na neobsazené časy do rozpisu vzadu na stole.

8. Příští neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté v 8:00 požehnávat velikonoční jídla. A byť je to poslední neděle v měsíci, tradiční mše svatá pro děti tentokrát nebude.

9. I letos se v Praze uskuteční pochod pro život a to 6. 4. Kdo byste chtěl jet společně s jinými farníky, přihlaste se prosím panu Michalovi Novotnému, t. č.: 774 557 726.

10. Zájemci o farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA, se mohou začít nahlašovat na email aktivity.farnost@seznam.cz. Po přihlášení jim budou zaslány veškeré dokumenty a informace. Cena tábora na jedno dítě činí 1000,- Kč. Termín podání přihlášky je do 30. 4. 2024. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak na programu tábora. Kontaktní osobou pro přihlašování dětí je Marcela Volfová. Více informací na plakátě.

11. Připomínáme změnu času příští neděli 31. 3. o hodinu dopředu z 2:00 na 3:00.

12. Farní charita Dobruška vás zve na jarní dobročinný bazárek do pastoračního centra v Dobrušce od 5. 4. do 8. 4. 2024.

 

Záleží pouze na nás, v jaké roli chceme vstoupit do příběhu o Kristově umučení, zda v šatu Šimona z Kyrény, který se přidává k Ježíšovu boku, aby mu pomohl nést tíhu kříže, nebo do hávu plačících žen u cesty, setníka, který se bije v prsa, nebo se přidáme k Marii, stojící tiše u paty kříže; anebo chceme do děje vstoupit v roli Jidáše, Petra, Piláta, případně těch, kdo „stojí opodál a dívají se“, jak to nakonec všechno dopadne.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek