Pochod pro život – 15. 4. 2023

Jaký byl Pochod pro život z pohledu účastníka této akce

V sobotu 15. 4. 2023 se naše skupina 10 dospělých a 20 dětí sešla v 7:30 hod. na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí, abychom se společně vydali zvláštním vlakem, vypraveným pro tuto akci, do Prahy na Pochod pro život. V blízkosti Hlavního nádraží pro nás byly připraveny tramvaje, které nás dopravily přímo na Pražský hrad, kde jsme nejprve prošli bezpečnostní kontrolou a následně vstoupili na nádvoří Pražského hradu. Právě během naší návštěvy proběhlo v 10 hod. střídání stráže. Před plánovanou mší svatou v 11 hod. v katedrále svatého Víta, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner,  jsme ještě měli čas na občerstvení. Díky našemu brzkému příchodu do katedrály jsme měli možnost usednout na židle z boku kněžiště. Tímto se nám naskytl bezprostřední výhled na obětní stůl. Došlo tak k vzájemné blízkosti mezi námi a našim panem farářem, P. Emilem Hoffmannem, a bohoslovcem, Martinem, kteří byli s ostatními knězi v presbytáři.  

Po mši svaté jsme se vydali na Klárov – veřejné prostranství na Malé Straně. Zde pro nás byl připraven oběd a program pro děti. Ve 14:30 hod. započal pochod. Trasa pochodu byla jiná než loni. Letos jsme vyrazili z Klárova na Václavské náměstí, kde byl cíl, přes Staroměstské náměstí. Bohužel se pochod opět neobešel bez přítomnosti protestujících, kteří na Václavském náměstí zablokovali podium,  z něhož k nám hovořil také kardinál Dominik Duka. Museli zasahovat těžkooděnci a antikonfliktní tým.

Po přečtení několika článků v médiích o průběhu této akce můžeme nabýt nejrůznější pocity. Za sebe mohu říci, že to byl velmi silný zážitek, neboť se v něm snoubí zkušenost z konfrontace s vlastním názorem, utužení vztahů a přátelství ve farnosti, bohoslužba v největším a nejvýznamnějším pražském chrámě a v neposlední řadě návštěva našeho krásného hlavního města.

Přesunout se na začátek