Farní informace na 3. neděli velikonoční – 23. 4. 2023

Farní ohlášky na 3. neděli velikonoční

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

Tuto neděli 23. 4. je sbírka na energie farní budovy v Dobrušce.

2. Od pondělí 24. 4. začíná týden modliteb za duchovní povolání. Příští neděli 30. 4. bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

3. Zveme na koncert talentovaného nevidomého chlapce Pavla Minaříka ve čtvrtek 27. 4. v 18:00 do kostela sv. Václava v Dobrušce.

4. Zveme na Diecézní setkání dětí do Hradce Králové, které se uskuteční dne 20. 5. 2023 s názvem: Poznej svého kamaráda v nebi, aneb všichni jsme pozvaní ke svatosti. Pro děti jsou připraveny zajímavé workshopy v Novém Adalbertinu. Setkání bude zakončeno bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Plánujeme jet společně vlakem z Opočna v 8 hod. s předpokládaným návratem v 15:30 hod. Kdo by chtěl pomoci s organizací, je vítán. Nahlašování bude probíhat do 30. dubna paní Marcele Volfové.

5. Do pozornosti dáváme, že je stále možné přihlásit děti na farní příměstský tábor. Bližší informace jsou uvedeny na plakátě a webových stránkách farnosti.

Dnešní mimořádná pasáž evangelia ukazuje, že slovo Boží obsažené v Písmu svatém, eucharistie a společenství věřících jsou přednostními místy, kde se zjevuje vzkříšený Kristus. Souhrnem toho všeho je eucharistické shromáždění v den Páně! Tam poznáváme a oslavujeme Vzkříšeného jako Živého, jako toho, kdo dává i dnes život těm, kteří k němu přilnou.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek